I S T A N B U L
4 DANA AVIONOM
Paket aranžman – prevoz, transfer i smeštaj !
 NOVI POLASCI
Oktobar: 07, 20,21,27,28.

Novembar :3,4,10,11,17,18,24,25

Decembar: 2,9,16

HIT CENE DO POPUNE MESTA

1.DAN

Program putovanje BEOGRAD-ISTANBUL. Sastanak putnika na aerodromu Nikola Tesla kod šaltera
(broj 703). Let kompanijom Turkish Airlines TK 1082 za Istanbul u 09.15 h (prema
objavljenom letu avio kompanije). Sletanje u Istanbul u 12:00 h.Organizovan transfer i smeštaj u hotel.
Slobodno veče. NOĆENJE.

2.DAN

ISTANBUL. DORUČAK. Fakultativni poludnevni obilazak lokaliteta Plave džamije, Antičkoghipodroma,
Aja Sofije, Topkapi dvorca – muzeja. Sveobuhvatan izlet najvažnjih spomenika Carigrada.
Nestvarna crkva (a sada muzej) Aja Sofija zavrsena 537.n.e., Plava džamija (Džamija Sultan Ahmeta, remek delo
osmanlijske arhitekture) i Topkapi palata (rezidencija sultana iz vremena vrhunca moći Osmanlija) su ono što
ćete obići u pratnji vodiča!Slobodno vreme za individualne aktivnosti i šoping. NOĆENJE.

3.DAN

ISTANBUL. DORUČAK. Fakultativno krstarenje BOSFOROM sa posetom Vaseljenskoj patrijaršiji.
Slobodno vreme. U večernjim satima mogućnost fakultativne posete RESTORANU na brodu ORIENT
HOUSE (www.orienthouseistanbul.com),gde ćete uz večeru, piće, orijentalnu muziku i programom sa
trbušnim plesačicama na originalan način osetiti duh ove zemlje.NOĆENJE.

4.DAN

putovanje ISTANBUL-BEOGRAD. DORUČAK. Odjava iz hotela. Slobodno vreme do polaska na
aerodrom. Organizovan transfer do aerodroma. Poletanje aviona TK 1083 za Beograd u 18.45h i očekivano
vreme sletanja na aerodrom Nikola Tesla oko 19:25h (u zavisnosti od reda letenja avio kompanije). Kraj
programa.

 

 

[foogallery id=”75316″]

HOTEL DEKOR 3*

Hotel se nalazi u centralnoj četvrti Laleli, na svega 1 km od Kapali čaršije i na oko 20 minuta hoda od
istorijske četvrti Sultanahmet.Sve sobe su dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, sa TWC-om i TVom.
Usluga: noćenje sa doručkom -švedski sto(po turskim standardima) www.dekorhotel.com. Doplata za
jednokrevetnu sobu iznosi 30 eur.Rezervacija jednokrevetnih soba se radi isključivo na upit!

BUYUK SAHINLER 4 *

Nalazi se u starom delu Istanbula u blizini poznatih istorijskih lokaliteta  , na 10-ak minuta hoda od čuvene Kapali čaršije i na 700 m od metro stanice Aksaraj .U sklopu hotela se nalazi restoran i bar .Sve sobe su dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, sa  TWC-om , fenom za kosu , mini barom, klima uređajem i TV-om. Usluga: noćenje sa doručkom -švedski sto(po turskim standardima).Doplata za jednokrevetnu sobu iznosi 36eur.Rezervacija jednokrevetnih soba se radi isključivo na upit! http://www.hotelbuyuksahinler.com.tr/index.php

[foogallery id=”76736″]

USLOVI PLAĆANJA:

Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke BANKE
INTESA za efektivu, na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA:

Uplata 49 € po osobi prilikom rezervacije a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski,
platnim karticama, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili u 2 jednake mesečne rate prilikom
rezervacije- čekovima građana, bez uvećanja cene aranžmana ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih
banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan
pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aražmana podleže promeni

Fakultativni izleti:

Tursko veče na brodu Orient house (www.orienthouseistanbul.com ) večera, tradicionalni
program ,neograničeno alkoholno i bezalkoholno lokalno piće -45 €; Obilazak lokaliteta (Top Kapi, Plava Džamija
,Aja Sofija)- 50 €; krstarenje Bosforom sa posetom Vaseljenskoj patrijaršiji-25 €. Cena fakultativnih izleta zavisi od
broja prijavljenih putnika (neophodan minimum od 15 putnika – a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena
fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo
ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate).

HOTEL DEKOR 3*

se nalazi u centralnoj četvrti Laleli, na svega 1 km od Kapali čaršije i na oko 20 minuta hoda od
istorijske četvrti Sultanahmet.Sve sobe su dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, sa TWC-om i TVom.
Usluga: noćenje sa doručkom -švedski sto(po turskim standardima) www.dekorhotel.com. Doplata za
jednokrevetnu sobu iznosi 30 eur.Rezervacija jednokrevetnih soba se radi isključivo na upit!

Važna napomena:

U slučaju nastupanja opravdanih razloga, i nemogućnosti smeštaja u odabranom hotelu, može
doći do zamene ugovorenog smeštaja, u okviru hotela koji su navedeni u programu, o čemu ćete biti obavešteni bez
odlaganja, uz poziv da se pismeno saglasite sa izmenom ugovora o putovanju. Ukoliko eventualnu zamenu
ugovorenog smeštaja ne prihvatite, možete odustati od putovanja, bez ikakvih posledica.POPUSTI ZA DECU do 11
godina : Na UPIT.

NAPOMENA : Turski standardi za hotelsku ishranu se razlikuju od evropskih standarda po obimu i
raznovrsnosti. Za razliku od naše i evropske, u ponudi turske kuhinje ima više testenina, povrća, voća,
mleka i mlečnih proizvoda, a manje mesa i mesnih prerađevina!

ARANŽMAN OBUHVATA

Avio-prevoz na relaciji Beograd-Istanbul-Beograd redovnom linijom avio kompanije
Turkish Airlines,autobuski transfer na relaciji aerodrom-hotel-aerodrom u Istanbulu, smeštaj u dvokrevetnim ili
dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem u hotelu sa tri zvezdice na bazi 3 noćenja sa doručkom, i troškove
organizacije putovanja. Asistenciju lokalnog predstavnika na srpskom ili hrvatskom jeziku za vreme boravka na
destinaciji.

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

Međunarodno putno osiguranje ,avio takse 35.07 € (16.94 eur taksa Bgd
aerodroma,12.67 eur taksa IST aerodroma,4.48 eur bezbednosna taksa Bgd aerodroma,0.98 eur naknada za
unapređenje vazdušnog saobraćaja republike Srbije i YR taksa 72 eur – aviokompanijska doplata za gorivo u
slučaju poskupljenja goriva.Ukupan iznos za sve avio takse iznosi trenutno 107.07 eur. Visina iznosa doplate za
gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta u odnosu na ugovorenu) koje se plaćaju u
dinarskoj protivvrednosti u agenciji (takse su podložne promenama i ne mogu se platiti u ratama),deca do 2
godine ne plaćaju aerodromsku taksu, individualne troškove, fakultativne posete (neophodan minimum od 15
putnika u organizaciji ino partnera Ilos travela). Organizator putovanja zadržava pravo promene redosleda
pojedinih sadržaja u programu.

OSIGURANJE:

Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u agenciji. sa
osiguranom sumom do 12.000 EUR, za sve putnike bez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske
asistencije po uslovima Wiener Osiguranja ) – osnovno osiguravajuće pokriće
(obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima osiguranja, koji su Vam na
raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). U sllučajju zdravsttvene i inttervenciijje aktivira se polisa broj coris centra na polisi.

UPOZORENJE:

Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja
aranžmana.

NAPOMENA

Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta
predviđenih ovim programom.Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnihokolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,…… ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i
važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera,te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne. Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta agencija ne može imati uticaja

VAŽNO:

Mole se putnici da prilikom rezervacije ,a najkasnije 10 dana pred putovanje dostave tačna imena i prezimena onako kako je napisano u pasošu(dostaviti fotokopiju prve
strane pasoša).U suprotnom svaka promena posle navedong roka podleže dodatnoj naplati od strane avio
kompanije koju snose sami putnici!!! Molimo sve putnike da nam dostave tačne brojeve mobilnih telefona, kako bismo bili u mogućnosti da Vas o
tačnom vremenu leta odnosno sastanka putnika na šalteru  703 na aerodromu „NikolaTesla,“ obavestimo i putem SMS-a 24 h pred let!!! Ukoliko iz bilo kog razloga niste dobili informaciju o tačnomvremenu poletanja aviona iz Beograda, obavezno kontaktirati agenciju 24 h pred put!!!

Važno obaveštenje – Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u Tursku moraju imati rok važenja minimum 150 dana (5 meseci)od dana ulaska na teritoriju Turske

 

 

Aranžman je rađen na bazi minimum 15 putnika, a u suprotnom, krajni rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je 5 (pet)
dana pre planiranog polaska.

 

 

Ovlašćeni Subagent For You putovanja
Uz ovaj program vaze Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOURS.