Image default
Bečići letovanje 2024Crna Gora letovanje 2024

Apartmani Tamara, Bečići, Crna Gora Leto 2021

Apartmani Tamara

Bečići 2021 • Letovanje u Crnoj Gori • Bečići

Apartmani Tamara 3* Bečići,Crna Gora

Opis i lokacja: Apartmani Tamara nalaze se u Bečićima, nasuprot hotela Tara i Mediteran. udaljeni na oko 4,5 km od Starog grada Budve. Na 1. spratu se nalazi recepcija i velika terasa za zajedničku upotrebu.

Udaljnost od mora i plaže: udaljena oko 100 m od mora i plaže..

Ležaljke i suncobrani: na plaži (dodatno se plaća).

Smeštaj: U sklopu apartmana nalaze se različiti tipovi soba i apartmana. Standardne sobe kategorisani sa 3* (struktura: francuski krevet), predvidjene za smestaj do 2 odrasle osobe opremljene su TWC-om, fenom, TV-om, klimom, električnim čajnikom, Wi-Fi-om, mini frižiderom, terasom ili balkonom (neke sobe imaju zajedničku terasu). Studiji kategorisani sa 3* (struktura: francuski krevet i odvojeni krevet), predvidjene za smestaj do 3 odrasle osobe opremljene su TWC-om, fenom, TV-om, klimom, električnim čajnikom, Wi-Fi-om, mini čajnom kuhinjom za pripremu lakih obroka, terasom ili balkonom (neki studiji imaju zajedničku terasu). Apartmani kategorisani sa 4* (struktura: krevet na razvlačenje i francuski krevet), predvidjeni za smeštaj 2 do 4 odrasle osobe, sastoje se iz dnevne sobe sa potpuno opremljenom kuhinjom i spavaće sobe , opremljeni su TWC-om, fenom, TV-om, klimom,električnim čajnikom, Wi-Fi-om, terasom ili balkonom.

Wi-Fi: Organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, kao i da će wi-fi internet bti dostupan i funkcionalan u svakom momentu zbog tehničko-tehnoloških uslova.

Usluga: noćenje.

Opšte napomene: Za vreme trajanja pandemije COVID -19, apartmani zadržavaju pravo menjanja nekih od sadržaja ili usluga kao i njihovo prilagođavanje trenutnoj situaciji, bez prethodne najave, a u skladu sa svojom poslovnom politikom, na šta organizator putovanja ne može uticati i ne snosi odgovornost.

Doplata za 1/1 sobu iznosi 100 % na cenu ugovorenog aranžmana.
Dete uzrasta 0 do 1.99 godina gratis u pratnji dve punoplatežne osobe i ima smeštaj u zajedničkom ležaju
Dete uzrasta 0 do 11.99 godina u pratnji dve punoplatežne osobe na pomoćnom ležaju plaća cenu aranžmana kao III odrasla osoba
Dete uzrasta od 0 do 11.99 godina na osnovnom ležaja plaća punu cenu aranžmana
Studiji su predvidjeni za smeštaj minimum 2 odrasle osobe.
Apartmani A/2 su predvidjeni za smeštaj minimum 2 odrasle osobe, A/3 za smeštaj minimum 3 odrasle osobe i A/4 za smeštaj minimum 4 odrasle osobe
Servis: svakodnevno čišćenje soba, promena peškira na 3 dana, promena posteljine na 3 do 5 dana u zavisnosti od dužine boravka.
VAŽNA NAPOMENA: MINIMUM BORAVKA 4 NOĆI.

USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, na dan uplate.
NAČIN PLAĆANJA: 40% od ukupne cene aranžmana prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama, čekovima građana (koji idu odmah na realizaciju) najkasnije 21 dan pre početka aranžmana U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.
ARANŽMAN OBUHVATA: Smeštaj – boravak za izabrani broj noćenja u izabranom hotelu na bazi odabrane usluge, boravišnu taksu.
ARANŽMAN NE OBUHVATA: Prevoz, međunarodno putno osiguranje i druge pakete osiguranja, individualne troškove, usluge koje nisu predviđene programom.
VAŽNA NAPOMENA: Programom predviđene usluge (noćenje sa doručkom, polupansion, pun pansion, all inclusive light ili all inclusive) se pružaju od trenutka ulaska putnika u hotel, do trenutka napuštanja hotela, a prema hotelskim pravilima. Spisak usluga all inclusive light ili all inclusive čine sastavni deo programa putovanja. Cene se odnose na putnike koji koriste sopstveni prevoz. Po uplati celokupnog iznosa aranžmana, agencija izdaje vaučer.
POPUSTI ZA DECU U HOTELIMA se primenjuju u pratnji jedne ili dve punoplatežne osobe u istoj sobi i navedeni su u tabeli programa putovanja.
Doplata za jednokrevetnu (1/1) sobu je navedena u tabeli programa putovanja u smeštajnim objektima gde za to postoji mogućnost i radi se isključivo na upit!!!
Treća odrasla osoba se može smestiti u dvokrevetnu sobu sa pomoćnim ležajem u svim smeštajnim objektima, u kojima je za istu naznačena cena.
NAPOMENA: Prilikom prijavljivanja imena putnika za aranžman obavezno je navesti datum rođenja deteta koji se najavljuje hotelu. Hotel ili vlasnik smeštajnog objekta zadržava pravo da na licu mesta naplati troškove proizašle iz netačno prijavljenih podataka putnika.
POŠTOVANI PUTNICI OBAVEŠTAVAMO VAS, DA SHODNO UGOVORENIM OBAVEZAMA PLAĆANJA KOJA SE PRIMENJUJU ZA RANI BOOKING PRIMLJENA NOVČANA SREDSTVA NA IME REZERVACIJE U ODREĐENOM PROCENTU, A KAKO JE NAVEDENO U NAČINU PLAĆANJA IZ PROGRAMA PUTOVANJA, PROSLEĐUJU SE INO PARTNERU BEZ ODLAGANJA U PREDVIĐENIM ROKOVIMA.
Molimo putnike da imaju u vidu, postojanje mogućnosti promene cena usluga hotela, pre isteka datuma predviđenih važećim cenovnikom, u zavisnosti od popunjenosti kapaciteta istih, na šta organizator putovanja ne može imati uticaja.
FIRST(RANI BUKING) i LAST MINUTE ponude – Organizator putovanja koristi pravo da putem FIRST (RANI BUKING) ILI LAST MINUTE ponude prodaje svoje slobodne kapacitete po cenama koje su niže ili drugačije od onih u cenovniku koji je važio prilikom rezervacije. Putnici koji su uplatile aranžman po cenama objavljenim u cenovniku u momentu rezervacije, ne ostvaruju pravo za nadoknadu na ime razlike u ceni.
Smeštaj se radi isključivo na upit, po uplati programom predviđene akontacije, sa odgovorom u roku od oko 48 sati od dana rezervacije (ne računajući subotu i nedelju).
Prva promena po već zaključenom ugovoru je moguća bez nadoknade, ukoliko programom putovanja nije drugačije precizirano. Kod svake naredne promene već zaključenog ugovora (datuma polaska i povratka, imena putnika, broja putnika sa ugovora, smeštajnog objekata, itd. ) agencija zadržava pravo naplate administrativnih troškova u iznosu od 1.000 din po ugovoru, bez obzira da li promena ugovora već podleže promeni cene po važećem cenovniku ili obračunu storno troškova.
UPOZORENJE: Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze. Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih. Preporučuje se putnicima, da se o uslovima ulaska u odredišnu zemlju (potrebna novčana sredstva za boravak, međunarodno putno osiguranje, potvrde o smeštaju …) informišu u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične nadležne vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju domicilne zemlje.
Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana i boravka na destinaciji. Organizator putovanja ne može snositi odgovornost u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađe, tuče…) već je to u isključivoj nadležnosti lokalnih policijskih organa, kojima se u ovom slučaju treba odmah obratiti. U slučaju eventualne štete koju putnik učini u smeštajnoj jedinici ili objektu dužan je troškove prouzrokovane istom nadoknaditi lično na licu mesta. Organizator putovanja ne garantuje spratnost, pogled, broj smeštajne jedinice ukoliko to nije predvidjeno cenovnikom kao mogućnost doplate.

VAŽNE NAPOMENE: Smeštaj u Crnoj Gori je kategorisan po odluci lokalnih nadležnih organa. Oznaka kategorije smeštaja u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora izmedju organizatora putovanja i partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate, ne mogu biti relevantne. Sve vrste usluga, specifičnog obima, kvaliteta, karakteristika i namene koje nisu predviđene programom putovanja, a za koje je putnik zainteresovan, putnik je u obavezi posebno pismeno ugovoriti sa organizatorom, pre putovanja, ukoliko je orqanizator u mogućnosti da obezbedi realizaciju posebnih usluga. Ukoliko između putnika i organizatora nisu posebno pismeno ugovorene usluge drugačijeg obima, kvaliteta, karakteristika i namene, iste ne mogu biti opravdano očekivane i zahtevane. Samo opisi usluga sadržani u programima putovanja su merodavni, a ne i opis usluga u katalozima – publikacijama ili na web sajtovima neposrednih pružaoca usluga, kao npr. hotela i dr. koji nisu obuhvaćeni datim programom. Promena datuma putovanja, kao i promena hotela, smatra se otkazom putovanja i podleže troškovima otkaza, prema tački 11 Opštih uslova putovanja agencije Argus Tours. U slučaju promene broja korisnika ili imena korisnika u okviru ugovorene smeštajne jedinice (odustanka, dodavanja ili zamene nekog od putnika sa ugovora), obavezna je korekcija postojećeg ugovora i shodno tome i cene aranžmana po trenutno važećem cenovniku. U slučaju ranijeg napuštanja smeštaja ne postoji mogućnost bilo kakve refundacije, a prema pravilima hotela! Minimalni broj punoplatežnih osoba je određen brojem osnovnih ležaja u smeštajnoj jedinici. Vreme rada klima uredjaja, razlikuje se u zavisnosti od hotela i ne podrazumeva 24 sata neprekidnog trajanja. Cena smeštaja pretežno zavisi od kvaliteta i lokacije. Postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela trenutno nije u funkciji usled objektivnih okolnosti, za šta organizator ne snosi odgovornost. Pomoćni ležajevi u gotovo svim smeštajnim objektima u Crnoj Gori su sklopivog tipa drvene ili metalne konstrukcije ili fotelje na rasklapanje. U hotelima koji uslugu ishrane pružaju po principu švedskog stola, postoji mogućnost da se, usled nedovoljnog broja gostiju, u nekim periodima, servira meni umesto švedskog stola, što se ne smatra, promenom aranžmana. Kvantitet i izbor hrane, zavisi od kategorije hotela! Navodi u opisu smeštajnog objekta, o sadržajima i uslugama koje pruža smeštajni objekat ne podrazumevaju obavezno besplatno korišćenje istih.Smeštajni objekti zadržavaju pravo da uslugu korišćenja Wi-Fi konekcije dodatno naplaćuju, za šta organizator putovanja ne snosi odgovornost i ne može uticati. Smeštajni objekti koji raspolažu parkingom zadržavaju pravo da uslugu korišćenja istog naplaćuju a na čiju cenu organizator ne može uticati kao ni izvršiti rezervaciju. U sobe se ulazi prvoga dana boravka posle 14:00h i napuštaju se do 10:00 h poslednjeg dana boravka!!! Svako korišćenje sobe i usluga u hotelu poslednjeg dana aranžmana nakon 10.00h iziskuje dodatna plaćanja, koja se vrše direktno na recepciji hotela. Strogo je zabranjeno unošenje hrane i pića u hotelski objekat. U slučaju kratkoročnog nestanka struje, vode, interneta, … to ne može predstavljati osnov za umanjenje cene aranžmana.
VAŽNO: Ovaj program putovanja sačinjen je na osnovu uslova koji su na snazi u trenutku objavljivanja, što znači da, usled okolnosti koje su uzrokovane pandemijom Covid-19, ili iz drugih objektivnih razloga, može doći do promena, na koje organizator putovanja ne može uticati, a koje se tiču raspoloživosti smeštajnih kapaciteta, načina usluživanja obroka, odsustva pojedinih sadržaja u hotelu, važećih pravila za avio prevoz, pravila za prelazak granica i sl. što molimo da imate u vidu. U slučaju navedenog, organizator putovanja zadržava pravo promene smeštajnog kapaciteta na licu mesta, u okviru uslova predviđenih Zakonom. Imajući u vidu specifičnost novonastale situacije usled pandemije Covid-19, obaveza je putnika da se precizno upozna sa zdravstvenim i svim drugim propisanim uslovima, koji su važeći u periodu realizacije putovanja, kako u RS tako i u tranzitnim i odredišnim destinacijama, te da te uslove striktno poštuje, kao i da sledi propisana pravila ponašanja i uputstva nadležnih u svim segmentima putovanja. Organizator putovanja nema bilo kakvih ingerencija niti mogućnosti da predviđena pravila i uslove menja, niti da svoje putnike amnestira od eventualnih posledica kršenja obvezujućih normi. Putnik potvrđuje da je upoznat sa mogućnostima promene formalnih uslova zahtevanih od strane nadležnih epidemioloških i državnih vlasti, od trenutka zaključenja ugovora pa do završetka putovanja, koji se uslovi moraju poštovati, a kako se radi o opšte poznatim okolnostima koje se, u ovoj specifičnoj opšteprisutnoj situaciju menjaju iz dana u dan, ove promene (popunjavanje određenih formulara na granici, posebni testovi koje zahteva odredišna ili tranzitna zemlja, eventualna izolacija itd. ) ne predstavljaju opravdan razlog za eventualni otkaz putovanja, i osnov isključenja primene Opštih uslova organizatora putovanja.

 

Ocenite aranžman
[Total: 5 Average: 4.2]

Proverite i ovo...

Apartmani Terzić -Letovanje Bečići 2021 – Crna Gora 2021

nikola

VILA SAN MARCO – BEČIĆI LETOVANJE 2021

admin

Vila Stari Hrast, Bečići, Crna Gora, Leto 2021, Bečići Letovanje 2021

nikola