Image default
Nova godina 2024

Atina Nova godina 2023

A T I N A NOVA GODINA 2023

sa fakultativnom posetom Argolidi, Akropolju i Sunionu

6 DANA /3 NOĆENJA/ AUTOBUSOM

 

Atina je glavni grad Grčke i jedan od najstarijih i najromantičnijih evropskih gradova. Zbog svoje blage i prijatne klime, predstavlja omiljenu destinaciju turista iz svih delova sveta, posebno tokom novogodišnjih praznika. Grad slavne istorije, koji su poštovali kako ljudi tako i Bogovi. Kolevka demokratije i modernih evropskih tekovina. Najveće atrakcije u Atini su Akropolj, brojna pozorišta, hram Zevsa Olimpijskog, stadion Panatinaiko, Dionisovo pozoršte i mnoge druge. Ovaj grad uvek pruža mogućnost fenomenalnih izleta i celodnevnog razgledanja. Uživačete u šetnji raskošnim ulicama i trgovima koji su posebno dekorisani za novogodičnje praznike a poseban doživlja je vatromet na Akroplju za sam doček nove godine. Za ljubitelje hrane tu su brojni restorani I taverne sa tradicionalnom grčkom kuhinjom. Danas je Atina kosmopolitski grad vredan svakog uživanja koji privlači veliki broj mladih iz celog sveta.

1. DAN (četvrtak 29.12.2022): BEOGRAD – ATINA.
Sastanak grupe u 15.15h (radi preuzimanja obezbeđene peronske karte) na glavnoj beogradskoj autobuskoj stanici „ BAS “, sa predviđenih perona od 34 do 41 (ukoliko davalac usluga BAS, drugačije ne odredi). Ulaz na predviđene perone je iz Karađorđeve ulice (preko puta hotela Prezident). Predviđeno vreme polaska u 16.00h. Noćna voţnja kroz Srbiju, Makedoniju sa kraćim usputnim odmorima.

2. DAN (petak 30.12.2022): ATINA
Dolazak u Atinu, u prepodnevnim satima. Panoramsko razgledanje grada autobusom (Trg Omonija, Trg Sintagma gde se nalazi Parlament i straţa Evzona, Olimpijski stadion, Zevsov hram, Hadrijanova vrata, Bajronov spomenik, Nacionalna biblioteka, univerzitet). Nakon razgledanja slobodno vreme do smeštaja u sobe (po hotelskim pravilima oko 15h). Slobodno popodne. NOĆENJE.

3. DAN (subota 31.12.2022): ATINA – ARGOLIDA – ATINA.
DORUĈAK. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili predlaţemo fakultativni celodnevni izlet za ARGOLIDU. Voţnja do Korintskog kanala, kraća pauza uz šetnju i razgledanje kanala. Nastavak putovanja za EPIDAURUS (svetilište boga Asklepija), obilazak antičkog pozorišta iz IV veka p.n.e, čuvenog po svojoj akustičnosti. Nastavak putovanja do NAFPLIONA – jedna od najlepših varošica Peloponeza, poznata i kao grad tri tvrđave (srednjovekovna tvrđava Palamidi, drevna tvrđava Akronavplia i otomanska tvrđava Bourtzi). Pešačko razgledanje centra i slobodno vreme za kraći odmor. Nastavak putovanja i dolazak u veličanstvenu MIKENU, arheološko nalazište smešteno u istočnom delu Peloponeza. Mikena je bila najznačajniji centar svog perioda, koja je civilizaciji dala čitav istorijski period, nama poznat kao Mikenski period. Kraći odmor uz obilazak Mikene sa razgledanjem čuvenih Lavljih vrata, grobnica, Artrejeve riznice, ostataka kiklopskih zidina. Povratak u Atinu. U večernjim satima, individualni doček Nove godine. SREĆNA NOVA GODINA!!! NOĆENJE.

4. DAN (nedelja 01.01. 2023): ATINA – SUNION – ATINA
DORUĈAK. Slobodno vreme za individualne aktivnosti (predlaţemo šetnju po najstarijem i najlepšem delu Atine – Plaki, Atinskim bulevarima, istorijskim delom Atine…) ili mogućnost organizovanja popodnevnog fakultativnog izleta do rta SUNION (najjuţnija tačka Atike i najromantičnije arheološko nalazište tzv. Posejdonov hram, odakle se moţe uţivati u veličanstvenom zalasku sunca). Povratak u Atinu. NOĆENJE.

5. DAN (ponedeljak 02.01.2023): ATINA – BEOGRAD
DORUĈAK. Nakon doručka, odjava iz hotela. Slobodno vreme ili fakultativni obilazak AKROPOLJA (antičko svetilište posvećeno boginji Atini zaštitnici grada, po kojoj je grad dobio ime i obilazak antičkog lokaliteta na kome se nalaze Parthenon, Erehtejon, Propileji…). Sastanak putnika u 13.30h na dogovorenom mestu. Polazak za Beograd. Noćna voţnja sa kraćim pauzama.

6. DAN ( utorak 03.01.2023): BEOGRAD.
Očekivano vreme dolaska u Beograd u prepodnevnim satima (oko 10 časova), u zavisnosti od uslova na putu i graničnih prelaza.

USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, na dan uplate.

NAĈIN PLAĆANJA: Celokupan iznos aranţmana do 6 mesečnih rata za korisnike VISA, AMERICAN EXPRESS i MASTER kreditne kartice INTESA BANKE; VISA, MASTER i DINA kreditne kartice Komercijalne banke – isključivo u agenciji  ili 40% po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranţmana gotovinski, platnim karticama, a najkasnije 21 dan pre početka aranţmana ili u 3 jednake mesečne rate prilikom rezervacije – čekovima građana, bez uvećanja cene aranţmana ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranţmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom trţištu, cena araţmana podleţe promeni.

ARANŢMAN OBUHVATA: Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja, smeštaj u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim leţajem (u zavisnosti od raspoloţivosti kapaciteta) na bazi tri noćenja sa doručkom u odabranom hotelu, u Atini, obilaske prema programu putovanja, usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranţmana, troškove organizacije putovanja.

ARANŢMAN NE OBUHVATA: Međunarodno putno osiguranje, obaveznu boravišnu taksa u iznosima od 0,5 € za hotele sa 1* ili 2*, 1,5 € za hotele sa 3*, 3 € za hotele sa 4*, 4 € za hotele sa 5*, po danu, po smeštajnoj jedinici, u zavisnosti od kategorizacije smeštajnog objekta boravka, koja se plaća na licu mesta, fakultativne izlete (u organizaciji lokalne agencije inopartnera) kao i potrebne ulaznice za kulturno istorijske spomenike, individualne troškove i ostale nepomenute troškove.

POPUSTI I DOPLATE: Cena aranţmana za 1/1 sobu iskazana je u tabeli programa putovanja sa cenovnikom br. 32335, obuhvata prevoz, smeštaj i uslugu definisanu programom putovanja i radi se isključivo na upit. Deca do 2 godine imaju besplatan smeštaj u zajedničkom leţaju, imaju mesto u autobusu, imaju ishranu u hotelu i plaćaju 89€. Deca uzrasta od 2 do 11.99 godina ostvaruju popust po ovom programu i plaćaju cenu koja je iskazana u tabeli programa putovanja sa cenovnikom br. 32335. Treća osoba plaća cenu aranţmana koja je iskazana u tabeli programa putovanja sa cenovnikom br. 32335. Po ovom programu ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz.

FAKULTATIVNI IZLETI (cene fakultativnih izleta su informativnog karaktera i podloţne su promenama):
1. ARGOLIDA – odrasli 45 € po osobi / deca do 11.99 god 40 €
2. AKROPOLJ – odrasli 35 € po osobi/ deca do 11.99 god 30 € (cena uključuje ulaznicu za obilazak arheološkog nalazišta Partenon, hram Atine Nike, Erehteon, teatar Heroda Atika)
3. SUNION – odrasli 15 € po osobi / deca do 11.99 god 10 €
Cena fakultativnih izleta zavisi od broja prijavljenih putnika, a za fakultativne izlete neophodan minimum je 25 putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative podloţna je promeni prema uslovima lokalne agencije inopartnera i organizator izleta zadrţava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate. Cena izleta obuhvata prevoz autobusom, ulaznice (osim za Sunion, plaćanje ulaznice na licu mesta oko 5 eura, u slučaju da je lokalitet otvoren) i vođenje. CENA PAKET IZLETA (obuhvata obilazak AKROPOLJA, ARGOLIDE i SUNIONA) iznosi 85€ po osobi i 75€ po osobi, za decu uzrasta do 11.99 god. Cena PAKET IZLETA uključuje autobuski prevoz do navedenih lokaliteta koje obuhvata paket i vođenje. Prijave i plaćanje izleta vrše se na licu mesta predstavniku agencije inopartnera.

NAPOMENA ZA RASPORED SEDENJA I MESTA U AUTOBUSU: Raspored sedenja i mesta u prevoznom sredstvu određuje se kompjuterski u zavisnosti od kapaciteta i tipa istog.

 

OPIS HOTELA: Athens Mirabello 3* – gradski hotel, lociran u širem centru Atine, u blizini trga Omonia i Arheološkog muzeja. U sklopu hotela nalazi se bar, restoran, internet cafe, WIFI na recepciji. Sve sobe su dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim leţajem, sa TWC-om, TV-om, klima uređajem, telefonom, fenom i sefom (posebno se plaća na licu mesta), wifi internetom. Promo sobe su dvokrevetne sobe, manje kvadrature, skromnijeg izgleda i kvaliteta, namenjena za smeštaj do 2 osobe, opremljene kao standardna soba. Usluga: noćenje sa doručkom (švedski sto – samoposluţivanje). https://www.athens-mirabello.gr/

 

Ocenite aranžman
[Total: 3 Average: 5]

Proverite i ovo...

Beč 2 noćenja autobusom Nova godina 2023

nikola

Istanbul, Nova godina 2023 autobusom 3 noćenja – Polazak 29.12

nikola

Prag Nova godina 2023 autobusom 3 noćenja

nikola