BLED
PO JEDINSTVENOJ, PRODAJNOJ CENI / SVE UKLJUČENO U CENU:
BUS + SMEŠTAJ
4 DANA – 2 NOĆI – AUTOBUSOM

1.DAN putovanje (16.04. četvrtak ) : BEOGRAD – LJUBLJANA
Sastanak grupe u 21.15. h ( radi preuzimanja obezbeđene peronske karte) na glavnoj beogradskoj autobuskoj stanici „ BAS “ , sa predviđenih perona od 34 do 41 ( ukoliko davalac usluga BAS, drugačije ne odredi). Ulaz na predviđene perone je iz Karađorđeve ulice ( preko puta hotela Prezident ). Predviđeno vreme polaska 22.00 časova. Noćna vožnja preko Hrvatske sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.

2.DAN (17.04. petak): LJUBLJANA / BLED
Po dolasku u Ljubljanu, informativno razgledanje grada i slobodno vreme. Nakon provedenog prepodneva u Ljubljani, kraća vožnja do Bleda i smeštaj u hotel. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. NOĆENJE.

3.DAN (18.04. subota): BLED /Fakultativno KLAGENFURT – WORTHERSEE – VELDEN / BLED
DORUČAK. Slobodan dan za individualne aktivnosti, a mi Vam preporučujemo fakultativni izlet do Austrije i posetu Klagenfurtu. Poseta najpoznatijem jezeru Austrije – Wörthersee i poseta Veldenu gradicu koji nosi naziv austrijski Monte Karlo . Povratak na Bled. Ostatak dana slobodan za individualne aktivnosti ili mogućnost organizovanja fakultativnog prevoza za Ljubljanu. Sastanak grupe u dogovoreno vreme (u odnosu na informaciju vodica) na dogovorenom mestu i povratak u hotel na Bledu. NOĆENJE.

4.DAN (19.04. nedelja ): BLED / BOHINJSKO JEZERO /BEOGRAD.
DORUČAK. Odjava iz hotela, sastanak grupe oko 12.00. vožnja do najvećeg jezera u Sloveniji Bohinjskog jezera. Slobodno vreme za uživanje u čistoj i netaknutoj prirodi što ga čini jednim od najlepših kutaka Slovenije. Boravak u Bohinju čini da se osećate kao da je vreme stalo. Polazak za Srbiju oko 16.00h. Dnevno-večernja vožnja preko Hrvatske
uz kraća usputna zadržavanja radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti. Očekivano vreme dolaska u Beograd na mesto polaska oko ponoći ( u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima). Kraj programa


USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA: Celokupan iznos aranžmana do 6 mesečnih rata za korisnike VISA, MASTER i AMERICAN EXPRESS kreditnih kartica INTESA BANKE ili VISA, MASTER I DINA kreditnih kartica Komercijalne banke – isključivo u agenciji Argus Tours, ili 59 € po osobi
prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili preostali iznos do pune cene aranžmana u 2 jednake mesečne rate bez kamate – čekovima građana koji se deponuju
prilikom rezervacije, ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena
aranžmana podleže promeni.

ARANŽMAN OBUHVATA: Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu, 2 noćenja sa doručkom (samoposlužni tzv. »švedski sto ») u hotelu Krim 3* na Bledu u dvokrevetnim i dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem (u zavisnosti od raspolozivosti kapaciteta), obilaske prema programu, usluge pratioca putovanja za vreme trajanja aranžmana i troškoveorganizacije putovanja u celini.

ARANŽMAN NE OBUHVATA: Međunarodno putno osiguranje (putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih
vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih), osiguranje od otkaza ili prekida turističkog putovanja i druge pakete osiguranja , troškove fakultative koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor, obaveznu boravisnu taksu, koja iznosi
3,13 € po osobi po noci i plaća se na recepciji hotela individualne troškove koje putnici naprave u toku putovanja, sve druge nepomenute troškove.

FAKULTATIVNI IZLETI (cene fakultativnih izleta su informativnog karaktera i podložne su promenama): Poludnevni izlet do Klagenfurta i jezera Wörthersee sa Veldenom 20 € odrasli / 15 € deca do 11,99 god, Ljubljana prevoz 10 . izlet obuhvata organizovan prevoz i panoramsko razgledanje grada. Minimalan broj prijavljenih za izlet Klagenfurt je 30 putnika. U slučaju manjegnbroja prijavljenih organizator izleta zadržava pravo ponuditi prijavljenim putnicima više, korigovane cene u odnosu na objavljene koje isti nisu u obavezi da prihvate. Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom zbog specifičnosti termina.

DOPLATA ZA JEDNOKREVETNU SOBU IZNOSI 65 € I RADE SE ISKLJUČIVO NA UPIT.Deca od 0-12 godina u pratnji dve punoplatežnenosobe ostvaruju popust od 10 % na cenu aranžmana. Po ovom programu ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz.
Napomena za raspored sedenja : Raspored sedenja u prevoznom sredstvu određuje se kompjuterski u zavisnosti od kapaciteta i tipa istog.

Napomena za smeštaj:
-U slučaju nastupanja opravdanih razloga, i nemogućnosti smeštaja u odabranom hotelu, može doći do zamene ugovorenog smeštaja, u okviru hotela koji su navedeni u programu ili slični, o čemu ćete biti obavešteni bez odlaganja, uz poziv da se pismeno saglasite sa izmenom ugovora o bputovanju. Ukoliko eventualnu zamenu ugovorenog smeštaja ne prihvatite, možete odustati od putovanja, bez ikakvih posledica.

OPIS HOTELA Hotel KRIM 3* je smešten u centru Bleda,na oko 100 m od jezera. Smeštaj je u sobama sa TWC, SAT TV, telefonom … Gostima hotela na raspolaganju restoran, cafe, aperitiv bar,lounge bar… www.hotel-krim.si

ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 50 PUTNIKA

Ocenite aranžman
[Total: 1 Average: 5]