BUKUREŠT nova godina 2019 
Sa fakultativnim posetama: Parlament,Brašov, dvorac Bran
5 DANA / 2 NOĆI AUTOBUSOM
Paket aranžman – prevoz, smeštaj i panoramsko razgledanje grada

1.DAN putovanja (30.12.2018 nedelja ) BEOGRAD – SMEDEREVO- POŽAREVAC -BUKUREŠT
Sastanak grupe u 18.15 h ( radi preuzimanja obezbeđene peronske karte) na glavnoj beogradskoj autobuskoj stanici „ BAS “ , sapredviđenih perona od 34 do 41 ( ukoliko davalac usluga BAS, drugačije ne odredi). Ulaz na predvidjene perone je iz Karađorđeve
ulice ( preko puta hotela Prezident ). Predvidjeno vreme polaska u 19.00 h. Vožnjaautobusom kroz Rumuniju sa kraćimzadržavanjima radi odmora. Noćna vožnja.

2.DAN (31.12.2018 ponedeljak ) BUKUREŠT
Po dolasku informativno, panoramsko razgledanje Bukurešta: Trijumfalna kapija, Palata pravde, Parlament, Trg Revolucije, Rumunskiatenaum, Muzej umetnosti (nekadašnja kraljevska palata), Univerzitetska biblioteka, Senat, crkva Kreculesku… Bukurešt je grad kojikoji nosi epitet „Pariz Istoka“,i jedan je od najvećih i najlepših gradova jugoistočne Evrope. Smeštaj u hotel prema hotelskim pravilima posle 15.00 h. Slobodno vreme za individualne aktivnosti . Doček najluđe noći na ulicama i trgovima (individualno). Srećna
Nova godina!!! NOĆENJE.

3.DAN (01.01.2019 utorak ) BUKUREŠT – BRAŠOV – BRAN – BUKUREŠT
DORUČAK. Slobodno vreme za individualne aktivnosti , a mi Vam preporučujemo fakultativni izlet za Brašov i Bran. Vožnja kaBrašovu – srednjevekovnom gradu sa istorijskim centrom, baroknim fasadama i kao takav predstavlja centralni deo Transilvanije.
Informativno razgledanje grada: čuvena Crna crkva, Gradska većnica, šetnja najužom gradskom ulicom Strada Sforii, glavni Trg PiataSfatlui… Slobodno vreme. U dogovoreno vreme u odnosu na informacije vodiča nastavak vožnje ka srednjevekovnom dvorcu Bran,
smeštenog u podnožju Karpata, koji je poznat iz legende o grofu Drakuli. Slobodno se može reći da ovaj dvorac predstavlja zaštitniznak Rumunije. Prema predanju, u njemu je 1462. bio zatočen grof Drakula. Dvorac je smešten na vrhu visoke stene i sama istorija
ovog dvorca obavijena je misterijom….Povratak u Bukurešt u večernjim satima . NOĆENJE.

4.DAN (02.01.2019 sreda ) BUKUREŠT – BEOGRAD
DORUČAK. Slobodan dan za individualno razgledanje grada, a mi Vam preporučujemo fakultativno posetu Parlamentu – simboluBukurešta, najvećoj administrativnoj zgradi u Evropi i drugoj u svetu, odmah posle Pentagona. Zdanje je svakako vredno posete i
predstavlja jedan od najskupljih i najekstravagantnijih građevinskih poduhvata koji se desio u Bukureštu. Tadašnji rumunski predsednik, Nikolaj Čaušesku bio je zaslužan za podizanje zgrade Parlamenta, čiju je izgradnju pokrenuo 1984. godine. Takođe je
naredio da se izgradi i Bulevar ujedinjenja, veći čak i od Jelisejskih polja u Parizu, sa oko 40 fontana i dugačkim parkom. Razgledanje u pratnji lokalnog vodiča na engleskomjeziku.Individualni povratak iz parlamenta do centra grada. Slobodno vreme za individualne aktivnosti do polaska za Srbiju. Sastanak grupe oko 19.00 časova po lokalnom vremenu i polazak za Srbiju. Noćna vožnja uz kraćausputna zadržavanja radi odmora i carinskih formalnosti…..

5.DAN (03.01.2019 četvrtak ) BEOGRAD
…Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska je u prepodnevnim satima (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima).

CENA PAKET ARANŽMANA IZRAŽENA U € PO OSOBI

 

USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke BANKE INTESA za efektivu, na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA: Celokupan iznos aranžmana do 9 mesečnih rata za korisnike VISA, MASTER i AMERICAN EXPRESS kreditnih kartica INTESA BANKE ili VISA, MASTER I DINA kreditnih kartica Komercijalne banke – isključivo u agenciji, ili 50 € po osobi
prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili preostali iznos do pune cene aranžmana u 3 jednake mesečne rate bez kamate – čekovima građana koji se deponuju
prilikom rezervacije, ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena
aranžmana podleže promeni.

ARANŽMAN OBUHVATA: Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja, smeštaj u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem koje se rade isključivo na upit (u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta) na bazi dva noćenja sa doručkom u hotelu u Bukureštu, obilaske prema programu putovanja, usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja
aranžmana, troškove organizacije putovanja.

ARANŽMAN NE OBUHVATA: Međunarodno putno osiguranje (Putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih
vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih), fakultativne izlete (u organizaciji ino partnera) kao i potrebne ulaznice za kulturno istorijske spomenike, individualne troškove i ostale nepomenute troškove.

POPUSTI I DOPLATE: Rezervacija 1/1 soba je moguća isključivo NA UPIT i doplata iznosi 39 €. Deca po ovom programu neostvaruju popust. Po ovom programu ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz.

FAKULTATIVNI IZLETI I DOPLATE (cene fakultativnih izleta su informativnog karaktera i podložne su promenama: Brašov i Bran -30 € (cena uključuje prevoz i ulaznicu u dvorac), Parlament – 25 € (cena uključuje ulaznicu i vodiča na engleskom jeziku). Cena
fakultativnih izleta zavisi od broja prijavljenih putnika (neophodan minimum od 30 putnika – a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo
ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate), kao i pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. Izvršilac usluga i pomoći turistima u mestu odredišta je
inopartner.

OPIS HOTELA: GARA DE NORD 3 * – nalazi se u blizini metro stanice,direktno povezan sa centrom grada. Sve sobe su sa TWC-om i TV-om. Gostima
hotela je na raspolaganju recepcija , restoran i lobby. Doručak je na bazi švedskog stola. https://www.euro-hotels.ro/gara-de-nord/
VAŽNA NAPOMENA: U slučaju nastupanja opravdanih razloga, i nemogućnosti smeštaja u odabranom hotelu, može doći do zamene ugovorenog smeštaja, u okviru
hotela koji su navedeni u programu ili slični, o čemu ćete biti obavešteni bez odlaganja, uz poziv da se pismeno saglasite sa izmenom ugovora o putovanju. Ukoliko
eventualnu zamenu ugovorenog smeštaja ne prihvatite, možete odustati od putovanja, bez ikakvih posledica.
Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije.

 

Ocenite aranžman
[Total: 0 Average: 0]