COVID-19

OPŠTE MERE PREVENCIJE
VREME PANDEMIJE VIRUSOM KOVID 19

Svi radnici su u obavezi tokom boravka na lokaciji treba da nose zaštitnu masku sve vreme
Svi klijenti su koj borave u prostoriji agencije su obavezi nositi zastitnu masku.

– Objekat treba da ima sredstva za dezinfekciju

-Svi radnici moraju da imaju svoja zaštitna i dezinfekciona sredstva

-Proces rada organizovati tako da se strogo postuju sve higijensko tehnicke mere za

sprecavanje sirenja zaraze.To pre svega podrazumeva,ograniceni broj ljudi u prostoriji rastojanje od 2 m, I koriscenje maski.

-Higijena u radnoj prostoriji,sve povrsine,a pre svega radni stolovi,tastature,telefoni I fiskalne kase,moraju biti dezinfikovani sredstvom na bazi alkohola

-Na vise mesta u radnoj prostoriji postaviti,kutije sa papirnatim maramicama I ubrusima

-Redovno provetravati radne prostorije

-Dezinfikovati radne povrsine

-Dezinfikovati toalete na svakih pola sata

For You Putovanja I krstarenja doo
Miljana Miloradović