Letovanje EGIPAT 2019

HURGADA 2019

Hotel Sunrise Meraki Beach Resort 4*

Ekskluzivno pravo prodaje za ceo region!

Opis

Sunrise Meraki Beach Resort 4*Lux 

Ovaj novootvoren hotel se nalazi se na samoj plaži. Pomenuta plaža je jedna od najlepših u ovom delu Hurgade. Hotel ima 270 soba koje su moderno opremljene kupatilom sa tušem, satelitskom TV, telefonom, mini frižiderom i klima uređajem. Svaka soba ima balkon ili terasu. Hotelski restoran je deo nadaleko poznate kuhinje Sunrise hotela. Hotel je namenjen samo odraslim osobama.

All Inclusive Concept (PDF)

Slike

Jul

Pasoši srpskih državljana moraju važiti najmanje 6 meseci nakon povratka sa putovanja

LEGENDA:
PP – polupansion / AI – All Inclusive (sve uključeno po pravilima hotela) / UAI – Ultra All Inclusive (sve uključeno po pravilima hotela) / DBL – cena po osobi u dvokrevetnoj sobi

Avgust

Pasoši srpskih državljana moraju važiti najmanje 6 meseci nakon povratka sa putovanja

LEGENDA:
PP – polupansion / AI – All Inclusive (sve uključeno po pravilima hotela) / UAI – Ultra All Inclusive (sve uključeno po pravilima hotela) / DBL – cena po osobi u dvokrevetnoj sobi

Sep/Oktobar

Pasoši srpskih državljana moraju važiti najmanje 6 meseci nakon povratka sa putovanja

LEGENDA:
PP – polupansion / AI – All Inclusive (sve uključeno po pravilima hotela) / UAI – Ultra All Inclusive (sve uključeno po pravilima hotela) / DBL – cena po osobi u dvokrevetnoj sobi

Program putovanja

CENA ARANŽMANA UKLJUČUJE:
Transfer aerodrom – hotel – aerodrom
10, 11 noćenja u izabranom hotelu na bazi navedene usluge
Povratnu avio kartu na relaciji Beograd -Hurgada-Beograd (direktan let) sa dozvoljenih 20kg prtljaga po osobi po smeru
usluge vodiča na srpskom jeziku
Međunarodno zdravstveno osiguranje Dunav osiguranje (za državljane Republike Srbije) u iznosu osigurane sume od 15.000 EUR.

CENA ARANŽMANA NE UKLJUČUJE:
• Aerodromske takse iznose ukupno oko 56 € i YQ taksu za gorivo iznosi oko 13 € – (aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva)
• Deca do 2 godine plaćaju iznos od 50€ (nemaju sedište u avionu);
• Egipatsku vizu i usluge viziranja (25€ po pasošu) plaća se na aerodromu po sletanju na aerodrom Hurgada;
• Ostale individualne troškove.

USLOVI PLAĆANJA:
Plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Unicredit banke za efektivu na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.

NAČIN PLAĆANJA:
· gotovinski – uplata NEPOVRATNOG avansa u iznosu od 99EUR u dinarskoj protivvrednosti prilikom prijave, ostatak najkasnije 20 dana pre polaska
kreditnim karticama ( Visa, Dina card, Master Card, Maestro)
uplatom preko računa
na rate bez kamate kreditnim karticama Banca Intesa i Unicredit Banke
ČEKOVIMA GRAĐANA sa mogućnošću odloženog plaćanja na 6 mesecnih rata bez uvećanja cene aranžmana u wayout poslovnici. Prilikom rezervacije se plaća avans od 50% od ukupne cene aranžmana gotovinski, a ostatak čekovima u jednakim mesečnim ratama svakog 10, 20 i 30-og u mesecu.

PROGRAM PUTOVANJA
8 dana – 6 noći | 11 dana – 9 noći | 12 dana – 10 noći | 15 dana – 13 noći

1. dan › Beograd – Hurgada
Sastanak putnika na aerodromu “Nikola Tesla”, kod šaltera agencije dva sata pre poletanja aviona. Direktan let za Hurgadu. Obrok u avionu.
Transfer do odabranog hotela i smeštaj. Noćenje.

2. – 6. / 9. / 10. / 13. dan › Hurgada
Boravak u izabranom hotelu na bazi navedene usluge, vreme predviđeno za odmor, fakultativne izlete i druge aktivnosti.

7. / 10. / 11. / 14. dan › Hurghada
Doručak. Napuštanje hotela u navedno vreme prema instrukcijama predstavnika ili prema hotelskim pravilima. Slobodno vreme. Transfer do aerodroma u kasnim večernijm satima.

8. / 11. / 12. / 15. dan › Hurgada – Beograd
Transfer do aerodroma. Let za Beograd. Obrok u avionu. Sletanje u Beograd.

Molimo vas da proverite tačno vreme leta dva dana pre polaska na putovanje.

VAŽNE NAPOMENE:

POSEBNI USLOVI OTKAZA UGOVORA ZA ARANŽMAN:
U slučaju da putnik otkaže ugovor o putovanju:
do 34 dana pre početka putovanja (od momenta rezervacije i ugovaranja aranžmana) – zadržava se 250 EUR po osobi (na ime troškova izdavanja avio karte i/ili troškova smeštaja)
od 33 dana do 21 dan pre početka putovanja (od momenta rezervacije i ugovaranja aranžmana) – zadržava se 75% ukupne cene aranžmana (na ime troškova izdavanja avio karte i/ili troškova smeštaja)
od 20 dana pre početka putovanja do 1 dan (pre početka putovanja od momenta rezervacije i ugovaranja aranžmana), kao i na dan putovanja – zadržava se 100% od ukupne cene aranžmana (na ime troškova izdavanja avio karte i troškova smeštaja)
Svaka promena rezervacije po ovom cenovniku (imena ili prezimena putnika, datuma polaska na putovanje ili povratka sa putovanja, promena smeštajnog objekta kao i tipa i strukture sobe) smatra se otkazom aranžmana od strane putnika, i podleže troškovima po posebnim uslovima otkaza aranžmana ovog programa. Nova rezervacija će se vršiti po aktuelnim i objavljenim cenama koje važe na dan nove rezervacije.

Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju kao i zemalja kroz koje prolaze
MINIMALAN BROJ PUTNIKA ZA REALIZACIJU – 140 PUTNIKA – KRAJNJI ROK ZA OBAVEŠTAVANJE PUTNIKA ZA SLUČAJ OTKAZIVANJA ILI PROMENE PROGRAMA PUTOVANJAOD STRANE AGENCIJE JE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA.
Kod prevoza avionom dozvoljeno je maksimum 20kg prtljaga, u slučaju veće kilaže prtljaga organizator putovanja ne snosi odgovornost da avio kompanija naplati višak prtljaga
Pasoši srpskih državljana moraju važiti najmanje 6 meseci nakon povratka sa putovanja
Popusti za decu važe samo uz dve punoplatežne osobe
Treća odrasla osoba u standardnim sobama plaća za dodatni ležaj cenu po osobi u dvokrevetnoj sobi
Dete do 2 god. nema sedište u avionu, autobusu, ishranu, a ni krevet u hotelu
Cena aranžmana zavisi od raspoloživosti mesta na najjeftinijoj klasi sedišta na letovima avio kompanije u trenutku rezervacije
Dete koje ima besplatan smeštaj plaća samo iznos karte (i ima sedište u avionu, autobusu, obroke i ostale hotelske usluge osim sopstvenog kreveta)
Dete koje ostvaruje određeni popust ima sve usluge iz programa, osim što umesto standardnog kreveta ima pomoćni ležaj
Prilikom prijavljivanja imena putnika za aranžman obavezno je navesti datum rođenja deteta, hotel zadržava pravo da na licu mesta naplati troškove proizašle iz netačno prijavljenih podataka putnika
U najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00 h, a iste se napuštaju najkasnije do 12:00 h. Ukoliko gost želiti da zadrži duže sobu obavezan je da to najavi recepciji hotela kao i da plati dodatnu uslugu.
Putnici ne mogu da traže umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova, kao i izostanak obroka zbog izleta, ali se isti može zameniti “lanč paketom”
Raspodelu soba vrši isljučivo osoblje recepcije hotela tako da svi dodatni zahtevi i želje se prosleđuju hotelu, ali organizator putovanja ne može da garantuje ispunjenje, zagarantovana je samo usluga koja je naplaćena
Postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela trenutno nije u funkciji usled objektivnih okolnosti, zašta organizator ne snosi odgovornost. U hotelima koji uslugu ishrane služe po principu švedskog stola (samoposluživanje) postoji mogućnost da se usled nedovoljnog broja gostiju, posluživanje izvrši na osnovu menija što se ne smatra promenom aranžmana.
Avionske karte, vaučere i ostala dokumenta aerodromski predstavnik organizatora putovanja predaje putnicima 2h pre zakazanog vremena poletanja, na šalteru agencije na aerodromu Beograd.
Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. ‐ predstvanik organizatora putovanja je obavezan da dočeka i isprati putnike i vrši obilaske prema rasporedu
U slučaju neadekvatnog smeštaja ili bilo kog drugog problema, potrebno je da obavestite predstavnika agencije na prvom info sastanku ili telefonom a da se o tome napravi zapisnik potpisan od strane putnika i predstavnika agenicje (napominjemo da reklamacije za koje organizator putovanja sazna poslednjeg dana boravka ili po povratku putnika neće biti razmatrane) Molimo Vas da se u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađa, nasilje, saobraćajna nezgoda i sl.) obratite nadležnim organima zemlje u kojoj boravite (predstavnik agencije je ovlašćen da pomogne u posredovanju između pitnika i nadležnih organa)
Fakultativne izlete organizuje lokalna turistička agencija, prijavljivanje i plaćanje izleta se vrši na licu mesta bez odgovornosti organizatora putovanja ili predstavnika agencije za kvalitet i povoljnost cene
Za sve informacije date usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost
Opisi i fotografije smeštajnih kapaciteta nalaze se na web sajtu www.wayout.rs
Cene se mogu korigovati shodno Opštim uslovima putovanja, a u slučaju promena u kursu razmene valuta ili promene tarifa prevoznika.
Agencija zadržava pravo promene redosleda sadržaja programa usled vanrednih okolnosti na koje nije mogla uticati.
„Ageencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja
Preporučujemo kupovinu osiguranja od otkaza putovanja. Mogućnost kupovine u agenciji.

MOLIMO PUTNIKE DA PAŽLJIVO PROČITAJU OPŠTE USLOVE PUTOVANJA AGENCIJE ORGANIZATORA LICENCA “OTP” BR 390 OD 23.02.2010

Isečak član 11 OUP od 27.01.2019

11. GARANCIJA PUTOVANJA Prema odredbama Zakona o turizmu Organizator je obezbedio
garanciju putovanja – polisu osiguranja za slučaj insolventnosti i odgovornosti radi naknade štete broj 70006436 izdate od strane „DUNAV OSIGURANJE”, a.d.o., Beograd, Makedonska 4 kojima seobezbeđuju:
• troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u zemlji ili inostranstvu, umesto polaska;
• potraživanja uplaćenih sredstava putnika po osnovu ugovora o turističkom putovanju, kojeorganizator putovanja nije realizovao;
• potraživanja uplaćenih sredstava putnika, u slučaju otkaza putovanja od strane putnika, u skladu sa opštim uslovima putovanja;
• potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom putovanju isredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja.
Insolventnost predstavlja nesposobnost plaćanja dospelih obaveza u iznosu i u roku dospeća, kojaobuhvata finansijsku blokadu organizatora putovanja, kao i nemogućnost izmirenja obavezaorganizatora putovanja kada je iznos obaveza veći od iznosa sredstava kojima raspolaže na računimakod banaka.
Ukoliko nastupi osigurani slučaj, putnici koji se zateknu na putovanju treba na najbrži način dakontaktiraju osiguravača „DUNAV OSIGURANJE”, a.d.o., Beograd i to: Centrala: +381 800 386286; email:
kontaktcentar@dunav.com. Potrebno je da putnik navede broj ugovora/garancije, imena putnika,adresu ili broj telefona, kao i drugu dokumentaciju koju osiguravača zatraži.
Ukoliko osigurani slučaj nastupi pre početka ugovorenog turističkog putovanja, putnici su u obavezi danakon saznanja za insolventnost Organizatora podnesu zahtev osiguravaču preko adrese: „DUNAV OSIGURANJE”, a.d.o., Beograd, Makedonska 4.
Predmetnom polisom obezbeđuje se i naknada štete prouzrokovana putniku neispunjenjem, delimičnim
ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora, koje su određene opštim uslovima iprogramom putovanja i to naknada:
• za potraživanja uplaćenih sredstava putnika po osnovu ugovora o turističkom putovanju, kojeorganizator putovanja nije realizovao;
• za potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenihprogramom putovanja.Radi naknade štete putnici svoja prava ostvaruju na osnovu pravosnažne i izvršne sudske odluke,
pravosnažne i izvršne arbitražne odluke, odluke na osnovu okončanog vansudskog potrošačkog sporaodnosno sudskog ili vansudskog poravnanja.

Ocenite aranžman
[Total: 6 Average: 4]