Milano – Đenova –Outlet Seravalle – Jezero Komo – Jezero Lugano Nova godina 2020
 OBILASCI: Milano – Đenova –Outlet Seravalle – Jezero Komo – Jezero Lugano

 PROGRAM PUTOVANJA:
1. dan 29.12.2019 BEOGRAD
Polazak iz Beograda oko 16.00 časova sa perona glavne autobuske stanice (BAS -a), proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i peron polaska autobusa). Noćna voţnja kroz Hrvatsku i Sloveniju prema Italiji.

2. dan 30.12.2019 MILANO
Dolazak u Milano u prepodnevnim časovima. Po dolasku obilazak grada: zamak Sforca, Milanska katedrala, Galerija Vitorija Emanuela, Milanska skala… Nakon obilaska smeštaj u hotel. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.
Doček Nove 2020.godine |Milano, , autobus | 5 i 6 dana 3 / 5 I

3. dan 31.12.2019 MILANO – ĐENOVA – OUTLET SERAVALLE – MILANO
Doruĉak. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili mogućnost fakultativnog odlaska do Đenove. Đenova je šesti po veličini grad Italije i glavni grad oblasti Ligurija. TakoĎe je najveća luka Italije, čiji je stari grad pod zaštitom Unesco-a. Po dolasku obilazak grada: Trg Ferari, Opera, Duždeva palata, Katedrala Sv. Lorenca, stari svetionik La Lanterna
(najstariji svetionik na svetu, koji još uvek radi), kuća Kristofera Kolumba… Nakon obilaska slobodno vreme. U poslepodnevnim časovima polazak iz Đenove i odlazak do jednog od najboljih italijanskih tržnih centara – outlet Serravalle. Slobodno vreme za kupovinu… Povratak u Milano u večernjim časovima. Individualni odlazak na DOĈEK
NOVE 2020. GODINE. Individualni povratak u hotel. Noćenje.

4. dan 01.01.2020 MILANO – JEZERO LUGANO (ŠVAJCARSKA) – MILANO
Doruĉak. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili mogućnost fakultativnog odlaska do jezera Lugano, koje je jedno od najlepših jezera u Evropi. Podeljeno je izmeĎu švajcarskog kantona i italijanske regije Lombardija. Nakon obilaska slobodno vreme. Povratak u Milano u poslepodnevnim časovima. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.

5. dan 02.01.2020 MILANO – JEZERO KOMO
Doruĉak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme u Milanu ili mogućnost fakultativnog odlaska do jezera Komo. Komo je treće jezero po veličini u Italiji. Jedno je od najpoznatijih mondenskih mesta u Italiji …Po dolasku na jezero slobodno vreme za šetnju i relaksaciju ili mogućnost fakultativne vožnje brodom po ovom prelepom italijanskom jezeru. U
poslepodnevnim časovima povratak u Milano i nastavak puta za Beograd. Noćna voţnja kroz Sloveniju i Hrvatsku prema Srbiji.

6. dan 03.01.2020 BEOGRAD
Dolazak u Beograd u prepodnevnim časovima.

Cena iz tabele je u evrima.

CENA ARANŢMANA OBUHVATA:
· prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (visokopodni, sa klimom, TV-om i audio opremom) · smeštaj u odabranom hotelu (3 noćenja sa doručkom – kontinentalni švedski sto) u 1/2 sobama i 1/2+1 sobama obilaske prema programu (Milano) · troškove organizacije i voĎenja aranžmana · usluge licenciranog pratioca grupe

CENA ARANŢMANA NE OBUHVATA:
· međunarodno zdravstveno osiguranje za ceo period boravka (izdaje se u agenciji, osigurana suma je 30.000 €) – 6 €
(osobe od 18 – 69,99 god.), 3 € (deca od 0– 17,99 god.), 9 € (osobe od 70 – 83,99 god.)

· obaveznu gradsku komunalnu taksu za Milano i okolinu (uvedena 15.09.2012, plaća se na recepciji hotela) – za boravak u
hotelima sa 2* i 3* – 4 € po noćenju / po osobi, a za boravak u hotelima sa 4* i 5* – 5 € po noćenju / po osobi
· ulaznice i fakultativne izlete
· peronsku kartu (stanični vaučer) za ulazak na perone Beogradske autobuske stanice (BAS)

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI (podloţne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30
putnika, deca od 2-12 godina ostvaruju popust, deca od 0-2 godine besplatno):
· Đenova i Seravalle – 35 € odrasli / 25 € deca
· Outlet Seravalle – 20 € / 10 € deca
· Jezero Lugano – 25 € odrasli / 15 € deca
· Jezero Komo – 20 € odrasli / 10 € deca
· Vožnja brodom po jezeru Komo – 15€ odrasli / 10€ deca

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:
· Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera Organizatora putovanja. Svu odgovornost prilikom izvodjenja fakultativnih izleta snosi inopartner.

DOPLATA ZA 1/1 SOBU: 40% od cene aranžmana

POPUSTI:
· deca od 0 – 2 godine besplatno u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, nemaju ležaj u hotelu)
· deca od 2 – 12 godina popust 10% u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, imaju ležaj u hotelu)
· treća odrasla osoba u 1/2+1 sobi popust 5%

SOPSTVENI PREVOZ:
· NE POSTOJI MOGUCNOST UMANJENJA ZA SOPSTVENI PREVOZ

OPIS I LOKACIJA HOTELA:
Hotel iz ove ponude ima restoran, a svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj je u navedenom hotelu do popune mesta:
· u Milanu (Italija) sa 3*
EUR Hotel Milano Fiera 4* www.eurhotelmilanofiera.com
Hotel se nalazi na oko 11 km od centra grada. Povezan je gradskim prevozom do centra grada. Hotel poseduje recepciju, restoran, bar.
Svaka soba im kupatilo (tuš/WC), TV i klima ureĎaj. Doručak – kontinentalni švedski sto.
Hotel Blu Visconti 3* www.hotelbluvisconti.it
Hotel se nalazi na oko 11 km od centra grada. Povezan je gradskim prevozom do centra grada. Hotel poseduje recepciju, restoran, ba.
Svaka soba im kupatilo kupatilo (tuš/WC), TV i klima ureĎaj. Doručak – kontinentalni švedski sto.
Hotel Litta Palace 4* www.hotellittapalce.com
Hotel se nalazi u delu grada Lainate. Nalazi se u mirnom okruženju sa dosta zelenila. Povezan je gradskim prevozom do centra grada.
Hotel poseduje recepciju, restoran, ba. Svaka soba im kupatilo kupatilo (tuš/WC), TV i klima ureĎaj. Doručak – kontinentalni švedski
sto.
POLASCI IZ DRUGIH MESTA (mora se najaviti prilikom rezervacije aranţmana):


· OSTALA MESTA – postoji mogućnost usputnih ulazaka i izlazaka putnika na skoro svim benzinskim pumpama, restoranima i
motelima uz autoput Beograd – Zagreb do graniĉnog prelaza Batrovci (granica sa Hrvatskom)

NAĈINI PLAĆANJA ARANŢMANA:
1. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% najkasnije 10 dana pre putovanja
30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% u jednakim mesečnim ratama čekovima graĎana BEZ KAMATE najkasnije do:2. platne kartice (Visa, Dina, Master, Maestro, American Express)

3. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% do 6 jednakih mesečnih rata BEZ KAMATE – ovaj način plaćanja važi samo za
korisnike kreditnih platnih kartica Banke Inteza (Visa, Master i American Express) i direktne prijave i uplate u turističkoj
agenciji Viva
4. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% do 6 jednakih mesečnih rata BEZ KAMATE – ovaj način plaćanja važi samo za
korisnike kreditnih platnih kartica Komercijalne banke (Visa, Master i Dina) i direktne prijave i uplate u turističkoj agenciji
Viva.
5. potrošački krediti banaka od 3 – 24 meseca, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana najkasnije 10 dana pred put

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
· U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je,
pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www
· Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena
internacionalna kuhinja  U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine tako da je zbog pomoćnog ležaja, trećoj odrasloj osobi odobren popust u iznosu od 5 %. · Jačina signala Wi-Fi internet konekcije zavisi od kvaliteta signala koji pruža lokalni provajder kojeg je vlasnik smeštajnog objekta odabrao i od trenutnog broja korisnika na mreži. Organizator putovanja ne može da utiče i nije odgovoran za kvalitet Wi-Fi konekcije.
· Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta · Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima ureĎaj…)

Ocenite aranžman
[Total: 0 Average: 0]