Portorož

 

PORTOROŽ

   PIRAN – TRST – VENECIJA

5 DANA 2 NOĆI – AUTOBUSOM

Paket aranžman – prevoz, smeštaj i  razgledanja

Portorož, po mnogima s razlogom nazvan “luka ruža”. Ovaj predivan primorski grad je poznat ne samo kao zdravstveni I klimatski rezort već I kao mondensko mesto. Specifičan položaj  u severnom delu piranskog zaliva čini ga zaštićenim od severnih vetrova čak I u zimskom periodu te ga odlikuje blaga mediteranska klima. Zato, neka Vaš predah od svakodnevnice bude u lepoti  jadranske obale, opustite se u toploj morskoj vodi I sve to začinite odličnim italijanskim kapućinom u nekom šik kafeu.

     Program putovanja sa cenovnikom br. 5 od  15.09.2017.

1.DAN  putovanja (09.11. četvrtak :  BEOGRAD – PORTOROŽ

Sastanak grupe u 21.30 h sa PARKINGA  KOMBANK ARENE,   južna strana, ulaz iz Bulevara Arsenija Čarnojevića (ulaz sa autoputa).. Predvidjeno vreme polaska  u 22.00 h. Vožnja preko Hrvatske i Slovenije sa kraćim usputnim zadržavanjima radi carinskih formalnosti i odmora. Noćna vožnja.

2.DAN (10.11. petak ): PORTOROŽ – PIRAN

 Dolazak u Portorož u prepodnevnim satima. Ostatak dana slobodan za individualne aktivnosti, a mi vam preporučujemo prijatnu šetnju obalom do istorijskog grada Piran i čašu vina na Tartinijevom trgu  ili opuštanje kupanje u zatvorenim hotelskim bazenima sa grejanom morskom vodom i wellness aktivnosti (gosti hotela Vile Park koriste bazenski kompleks u hotelu Histrion koji se nalazi odmah pored  hotel Bernardin ima sopstveni zatvoreni bazen).  Mogućnost večere uz doplatu. Noćenje.

3.DAN (11.11. subota): PORTOROŽ – VENECIJA – PORTOROŽ

 DORUČAK. Slobodan dan u Portorožu za individulane aktivnosti ili fakultativni, celodnevni izlet u Veneciju: sastanak grupe i polazak oko 09.00 h iz hotela. Vožnja do Punta Sabbione. Ukrcavanje na brodić za Veneciju. Po dolasku razgledanje Venecije pešice: znamenitosti na trgu Sv. Marka – bazilika Sv. Marka, Crkva Piazema, Stubovi zaštitnici, Biblioteka, Kampanela, Sat Kula, most Uzdisaja, Duždeva palata, Most Rialto,  kanal Grande…U večernjim satima povratak u hotel u Portorožu  uz mogućnost večere uz doplatu. NOĆENJE.

4.DAN (12.11. nedelja ): PORTOROŽ – TRST – BEOGRAD

DORUČAK. Odjava iz hotela i slobodno vreme do polaska za Srbiju, a mi vam preporučujemo fakultativni izlet  do Trsta. Po dolasku, kraći obilazak grada: Trg Unita d’Italia, Tvrđava San Guisto, Crkva Svetog Trojstva …. i slobodno vreme. Sastanak grupe oko 19h, povratak u Portorož po ostatak grupe i polazak za Srbiju. Noćna vožnja preko Slovenije i Hrvatske sa kraćim usputnim zadržavanjima radi osveženja i carinskih formalnosti…

5.DAN (13.11. ponedeljak): BEOGRAD

Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska u ranim jutarnjim satima. (očekivano vreme oko 08h, a u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima). Kraj programa.

USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke BANKE  INTESA  za efektivu, na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA: Celokupan iznos aranžmana do 12  mesečnih rata za korisnike VISA, MASTER i AMERICAN EXPRESS kreditnih kartica INTESA BANKE ili VISA, MASTER I DINA kreditnih kartica Komercijalne banke – isključivo u agenciji Argus Tours, ili  49  €  (za hotel Ville Park 3*  ) i 69 € ( za GH Bernardin 5*)  po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili preostali iznos do pune cene aranžmana u 3 jednake mesečne rate bez kamate – čekovima građana koji se deponuju prilikom rezervacije, ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni

 

ARANŽMAN OBUHVATA: Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja, smeštaj u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama  sa pomoćnim ležajem (u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta) na bazi dva  noćenja sa doručkom u izabranom hotelu u  Portorožu  obilaske prema programu putovanja, usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana, troškove organizacije putovanja.

ARANŽMAN NE OBUHVATA: Međunarodno putno osiguranje (Putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju  neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih), fakultativne izlete (u organizaciji ino partnera) kao i potrebne ulaznice za kulturno istorijske spomenike, individualne troškove  i ostale nepomenute troškove.

Polazak autobusa iz Novog Sada datuma navedenog u programu putovanja. Povratak poslednjeg dana oko 09h .

POPUSTI I DOPLATE: Rezervacija 1/1 soba je moguća isključivo NA UPIT  i doplata iznosi  za GH Bernardin 5* – 65 , za Hotel Vile Park 3* – 45 €. POPUSTI  ZA DECU u sobi sa dve punoplatežne osobe: GH Bernardin 0-11.99g. 25€, Hotel Vile Park 0-11.99g. 15€. Po ovom programu ne postoji  mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz.

DOPLATA ZA POLUPANSION: Hotel Vile Park 3* 25 € , GH Bernardin 5* 30 € (polupansion podrazumeva dve samoposlužne večere  tzv »švedski sto«. Gosti  hotela Vile Park obeduju u hotelu Histrion 4* koji se nalazi odmah pored hotela Vile Park).

OSIGURANJE: Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u agenciji u iznosu 560 din. sa osiguranom sumom do 25.000 EUR, za državljane Republike Srbije i strane državljane sa prebivalištem u Srbiji bez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja (Milutina Milankovica 134  Beograd ) – osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). U slučaju zdravstvene intervencije (pozvati  broj 011/36 36 955 centra za pomoć Uniqa osiguranja).

FAKULTATIVNI IZLETI(cene fakultativnih izleta su informativnog karaktera i podložne su promenama):  Venecija (25 €), Trst  (10 €) . Cena ne uključuje potrebne ulaznice za kulturno istorijske spomenike. Cena fakultativnih izleta zavisi od broja prijavljenih putnika (neophodan minimum od 30 putnika – a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate), kao i pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. Izvršilac usluga i pomoći turistima u mestu odredišta je inopartner .

NAPOMENE: U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni. UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. VAŽNO: Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana ulaska na teritoriju EU. Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,…… ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Argus Tours ne može imati uticaja. Važno obaveštenje – Obaveštavaju se putnici, s`obzirom na postojeću situaciju, uzrokovanu kretanjem velikog broja migranata i vanrednim nepredvidivim okolnostima na pojedinim graničnim prelazima, granični prelaz ili pak zemlja tranzita mogu biti promenjeni, u odnosu na ono što je navedeno u programu putovanja, u zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče. Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: – Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.

OPIS HOTELA:  

VILE PARK 3*  je jedan od tri hotela koja čine ovaj kompleks, pored njega u neposrednoj blizini se nalazi I hotel Histrion gde su gostima hotela Vile Park na raspolaganju besplatno kupanje u Laguni Bernardin kao i  usluge wellness i kozmetičkog centra uz doplatu (masaže, kozmetički tretmani itd…). Sagrađen je oko ruševina crkvenog tornja iz 15. veka Sve sobe sa TWC, fenom, telefonom, klimom i SAT TV. Gostima su na raspolaganju morski park Laguna Bernardin, plaža sa spoljnim bazenima Arcobaleno, riblji restoran Barka i taverna Mediteran. http://www.bernardingroup.si/en/

GH BERNARDIN 5* je prestižan hotel nalazi se na samoj obali mora između   Portoroža I Pirana, okružen predivnom borovom šumom. Sve sobe su sa TWC, telefonom, balkonom, klima uređajem, SAT TV, mini barom, fenom, sefom. Sve sobe imaju balkon i pogled more. Gostima hotela su na raspolaganju zatvoren bazen sa grejanom morskom vodom, welness centar,  Grand restoran i a la carte restorani Pećina i Sunset, Grand cafe i koktel lounge sa piano barom, Grand bašta, čuvani parking, kongresni centar. http://www.bernardingroup.si/en/

 

Napomena za smeštaj: -U slučaju nastupanja opravdanih razloga, i nemogućnosti smeštaja u odabranom hotelu, može doći do zamene ugovorenog smeštaja, u okviru hotela koji su navedeni u programu ili slični, o čemu ćete biti obavešteni bez odlaganja, uz poziv da se pismeno saglasite sa izmenom ugovora o putovanju. Ukoliko eventualnu zamenu ugovorenog smeštaja ne prihvatite, možete odustati od putovanja, bez ikakvih posledica.

 

Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije , kao i sa Opštim uslovima medjunarodnog putnog osiguranja-Wiener-osiguranje .

 ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 50 PUTNIKA.

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava  pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.

Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polasKA

 

 

 

 

 

 

Organizator Licenca otp 1/2010

subagent For You putovaja

Ocenite aranžman
[Total: 0 Average: 0]