PORTOROŽ
PIRAN – KOPER i IZOLA-TRST
5 DANA 2 NOĆI – AUTOBUSOM
Paket aranžman – prevoz, smeštaj i razgledanja

Portorož

Portorož, po mnogima s razlogom nazvan “luka ruža”. Ovaj predivan primorski grad je poznat ne samo kao zdravstveni I klimatski rezort već I kao mondensko mesto. Specifičan položaj u severnom delu piranskog zaliva čini ga zaštićenim od severnih vetrova čak I u zimskom periodu te ga odlikuje blaga mediteranska klima. Zato, neka Vaš predah od svakodnevnice bude u lepoti jadranske obale, opustite se u toploj morskoj vodi I sve to začinite odličnim italijanskim kapućinom u nekom šik kafeu.

Opis Smeštaja

OPIS HOTELA:
VILE PARK 3* je jedan od tri hotela koja čine ovaj kompleks, pored njega u neposrednoj blizini se nalazi I hotel Histrion gde su gostima hotela Vile Park
na raspolaganju besplatno kupanje u Laguni Bernardin kao i usluge wellness i kozmetičkog centra uz doplatu (masaže, kozmetički tretmani itd…).
Sagrađen je oko ruševina crkvenog tornja iz 15. veka Sve sobe sa TWC, fenom, telefonom, klimom i SAT TV. Gostima su na raspolaganju morski park
Laguna Bernardin, plaža sa spoljnim bazenima Arcobaleno, riblji restoran Barka i taverna Mediteran. http://www.bernardingroup.si/en/
GH BERNARDIN 5* je prestižan hotel nalazi se na samoj obali mora između Portoroža I Pirana, okružen predivnom borovom šumom. Sve sobe su sa
TWC, telefonom, balkonom, klima uređajem, SAT TV, mini barom, fenom, sefom. Sve sobe imaju balkon i pogled na more. Gostima hotela su na
raspolaganju zatvoren bazen sa grejanom morskom vodom, welness centar, Grand restoran i a la carte restorani Pećina i Sunset, Grand cafe i koktel
lounge sa piano barom, Grand bašta, čuvani parking, kongresni centar. http://www.bernardingroup.si/en/
Napomena za smeštaj: -U slučaju nastupanja opravdanih razloga, i nemogućnosti smeštaja u odabranom hotelu, može doći do zamene ugovorenog smeštaja, u okviru
hotela koji su navedeni u programu ili slični, o čemu ćete biti obavešteni bez odlaganja, uz poziv da se pismeno saglasite sa izmenom ugovora o putovanju. Ukoliko
eventualnu zamenu ugovorenog smeštaja ne prihvatite, možete odustati od putovanja, bez ikakvih posledica

Program putovanja

Program putovanja

1.DAN putovanja (petak 09.11.) BEOGRAD – PORTOROŽ

Sastanak grupe u 21.15  h ( radi preuzimanja obezbeđene peronske karte) na  glavnoj beogradskoj autobuskoj stanici  „ BAS “ , sa predviđenih perona od 34 do 41 ( ukoliko davalac usluga BAS, drugačije ne odredi). Ulaz na predvidjene perone je iz Karađorđeve ulice ( preko puta hotela Prezident ). Predvidjeno vreme polaska  u 22.00 h. Vožnja preko Hrvatske i Slovenije sa kraćim usputnim zadržavanjima radi carinskih formalnosti i odmora. Noćna vožnja.

2.DAN (subota 10.11.) PORTOROŽ – PIRAN

Dolazak u Portorož u prepodnevnim satima. Smeštaj u hotel (prema hotelskim pravilima posle 14 h). Ostatak dana slobodan za individualne aktivnosti, a mi Vam preporučujemo prijatnu šetnju obalom do istorijskog grada Piran i čašu vina na Tartinijevom trgu  ili opuštanje i kupanje u zatvorenim hotelskim bazenima sa grejanom morskom vodom i wellness aktivnosti (gosti hotela Vile Park koriste bazenski kompleks u hotelu Histrion koji se nalazi odmah pored hotela Bernardin).  Mogućnost večere uz doplatu. Noćenje.

3.DAN(nedelja 11.11.)  PORTOROŽ – KOPER – IZOLA  – PORTOROŽ

DORUČAK. Slobodan dan u Portorožu za individulane aktivnosti a mi Vam preporučujemo  fakultativni izlet za Koper i Izolu. Vožnja do Kopra. Dolazak u ovaj lučki gradić i odlazak u informativnu šetnju do Katedrale Marijinog Uznešenja i Da Ponte Fountain na Prešernovom trgu.  Slobodno vreme za individualne aktivnosti. U dogovoreno vreme u odnosu na informacije vodiča polazazak za Izolu. Po dolasku šetnja živopisnim  uličicama  gde su još uvek mogu naći tragovi Rimskog carstva. Slobodno vreme za individualne aktivnosti.  Povratak u hotel u Portorožu  uz mogućnost večere uz doplatu. NOĆENJE.

4.DAN (ponedeljak 12.11.) PORTOROŽ – TRST – BEOGRAD

DORUČAK. Odjava iz hotela i slobodno vreme do polaska za Srbiju, a mi Vam preporučujemo fakultativni izlet  do Trsta. Po dolasku, kraći  informativni obilazak grada – pešačka tura (Ponte Roso, San Antonio Nuovo, srpska crkva Sv. Spiridona, trg ujedinjenja Italije…). Slobodno vreme za individualne aktivnosti.. Sastanak grupe oko 19 h, povratak u Portorož po ostatak grupe i polazak za Srbiju. Noćna vožnja preko Slovenije i Hrvatske sa kraćim usputnim zadržavanjima radi osveženja i carinskih formalnosti…

5.DAN (utorak 13.11.) BEOGRAD

Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska u ranim jutarnjim satima (očekivano vreme oko 08.00 h, a u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima). Kraj programa.

Cene

Uslovi

USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke BANKE INTESA za efektivu, na dan uplate.
NAČIN PLAĆANJA:  49 € (za hotel Ville Park 3*) po osobi prilikom
rezervacije ili , 59 € (za hotel Histrion 4*), a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka
aranžmana ili preostali iznos do pune cene aranžmana u 3 jednake mesečne rate bez kamate – čekovima građana koji se deponuju prilikom rezervacije, ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni
ARANŽMAN OBUHVATA: Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja, smeštaj u dvokrevetnim ili dvokrevetnim
sobama sa pomoćnim ležajem (u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta) na bazi dva noćenja sa doručkom u izabranom hotelu u Portorožu
obilaske prema programu putovanja, usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana, troškove organizacije putovanja.
ARANŽMAN NE OBUHVATA: Međunarodno putno osiguranje (Putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici
sami snose odgovornost da u slučaju neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da
uđu na teritoriju istih), fakultativne izlete (u organizaciji ino partnera) kao i potrebne ulaznice za kulturno istorijske spomenike, individualne
troškove i ostale nepomenute troškove.
POPUSTI I DOPLATE: Rezervacija 1/1 soba je moguća isključivo NA UPIT i doplata iznosi za GH Bernardin 5* -50 za Hotel Vile Park 3*
– 30 €. POPUSTI ZA DECU u sobi sa dve punoplatežne osobe: Hotel Vile Park 0-11.99g. – 15 €. Po ovom programu ne postoji
mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz.
Prva promena po vec zaključenom ugovoru je moguća bez nadoknade, ukoliko programom putovanja nije drugačije precizirano. Kod svake naredne
promene već zaključenog ugovora (datuma polaska i povratka, imena putnika, broja putnika sa ugovora, smeštajnog objekata, itd. ) agencija
zadržava pravo naplate administrativnih troškova u iznosu od 1.000 din po ugovoru, bez obzira da li promena ugovora vec podleže promeni cene po
važećem cenovniku ili obračunu storno troškova.
DOPLATA ZA POLUPANSION: Hotel Vile Park 3* 26 € , GH Bernardin 5* 35 €, (polupansion podrazumeva dve samoposlužne večere
tzv »švedski sto«. Gosti hotela Vile Park obeduju u hotelu Histrion 4* koji se nalazi odmah pored hotela Vile Park).
OSIGURANJE: Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u agenciji u iznosu 560 din. sa osiguranom sumom do 25.000
EUR, za državljane Republike Srbije i strane državljane sa prebivalištem u Srbiji bez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske
asistencije po uslovima Uniqa osiguranja (Milutina Milankovica 134 Beograd ) – osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i
uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana).
U slučaju zdravstvene intervencije (pozvati broj 011/36 36 955 centra za pomoć Uniqa osiguranja).
FAKULTATIVNI IZLETI(cene fakultativnih izleta su informativnog karaktera i podložne su promenama): Kopar i Izola (10 €), Trst (10 €). Cena ne
uključuje potrebne ulaznice za kulturno istorijske spomenike. Cena fakultativnih izleta zavisi od broja prijavljenih putnika (neophodan minimum od 25
putnika – a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta
zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate), kao i pravo izmene
termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. Izvršilac usluga i pomoći turistima u mestu odredišta je inopartner .
NAPOMENE: U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni.
UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. VAŽNO: Upozoravaju se putnici da zbog
poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu
TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su
da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja
minimum 180 dana (6 meseci) od dana ulaska na teritoriju EU. Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih. Preporučuje se putnicima da
se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji
www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz
na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili
verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,…… ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je
zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja
nisu poznate ne mogu biti relevantne Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih
usluga, na svim destinacijama, na šta Argus Tours ne može imati uticaja. Važno obaveštenje – Obaveštavaju se putnici, s`obzirom na postojeću situaciju, uzrokovanu
kretanjem velikog broja migranata i vanrednim nepredvidivim okolnostima na pojedinim graničnim prelazima, granični prelaz ili pak zemlja tranzita mogu biti
promenjeni, u odnosu na ono što je navedeno u programu putovanja, u zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi
molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče. Predviđen raspored
privremenog zaustavljanja: – Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti
kapaciteta stajališta i uslova na putu.
Napomena za raspored sedenja : Raspored sedenja u prevoznom sredstvu određuje se kompjuterski u zavisnosti od kapaciteta i tipa istog

Ocenite aranžman
[Total: 7 Average: 4.1]