Image default
aranzmani evropske metropoleGradovi evrope putovanja

Švedska i Danska,mala Skadinavska tura avionom iz Niša

Švedska, Danska i bajka o Pipi Dugoj Čarapi… Mala skandinavska tura, avionom iz Niša- 4 dana

Sa fakultataivnim obilascima Malme – Kopenhagen – Helsingborg- Lund 06.10-09.10.2022.

 

Malme je treći grad po veličini u Švedskoj, od Kopenhagena je udaljen 35 minuta vožnje preko najdužeg mosta u Evropi Oresund. Malme je skandinavski biser, grad kulture, pristojnog životnog standarda i nezaboravne zabave.

 

DAN 1. četvrtak, Niš – Malme Okupljаnje grupe dva sata pre polaska u holu niškog aerodroma. Let za Malme je u 19.50h, kompanijom Wizzair. Sletanje u Malme, u 22.15h. Transfer do hotela. Uz kratko upoznavanje sa gradom “gde-šta-kako”. Noćenje.

DAN 2. petak, izlet za Kopenhagen Doručak. Slobodan dan u Malmeu ili fakultativni izlet za Kopenhagen. Polazak grupe počinje prelaskom 16km dugačkog mosta, koji se smatra jednim od najlepših na svetu – čudo arhitekture. Nakon tridesetak minuta dolazi se u najmanju skandinavsku državu – Dansku. Kopenhagen, grad u kome su nastale jedne od najlepših bajki sveta, Hansa Kristijana Andersena. Ceo grad je i svedok bajki, u kome i danas stanuju kraljica, princ i princeza. Obilazak počinje ulicom Stroget- proglašenom najdužom ulicom na svetu, Radhuspladsen-glavnog trga grada. Tivolija- zabavnog parka, trg gradske skupštine Rådhuspladsen, luka Mala Sirena – simbol grada, Rosenborg zamak – letnja palata Kristijana IV… Nakon razgledanja moguća fakultativna vožnja kanalima, brodićem ili slobodno vreme za osveženje uz dansko pivo, dansko pecivo ili obilazak mnogobrojnih znamenitosti danske prestonice, koji su po statistici najsrećniji narod na svetu, dok je sam grad Kopenhagen 2008. god. od strane Lifestile magazine, proglašen najprijatnijim mestom za život na planeti. Povratak u hotel. Noćenje.

DAN 3. subota, izlet za Helsingborg – Lund
Doručak. Slobodan dan u Malmeu ili fakultativni celodnevni izlet. Polazak nakon doručka, dolazak u Helsingborg, grad koji takoĎe pripada regiji Skone, na 60 km od Malmea. Jedan je od najstarijih gradova u Švedskoj, osnovan je u 11. veku. Po dolasku sledi obilazak gradski trg, tvrĎava, pozorište, crkva Presvete Bogorodice. Slobodno vreme u Helsingborgu do polaska za Lund. Povratak ka Malmeu, uz usputni obilazak gradića Lunda, poznatog po Univerzitetu Lund, jednom od najjačih visokoškolskih ustanova u Skandinaviji, i najstariji grad u Švedskoj, u kome je još 1085.god., osnovana najstarija škola u Švedskoj. Obilazak dobro očuvanog gradskog jezgra, najstarije katedrale u romanskom stilu iz XI veka. Povratak u Malme i odlazak na fakultativni ručak oko 17h. Slobodno vreme. Noćenje.

DAN 4. nedelja, Malme – Niš Doručak. Odjava iz hotela. Slobodno prepodne ili fakultativan obilazak grada sa vodičem. Obilazak užeg centra: najveći skandinavsji trg Stortorget, statua kralja Karla X, Sankt Petrikyrkan- kasnogotička katedrala, Opera- jedna od najvećih u Skandinaviji, Gradska kuća, Foklets park, Turning Torso- najviša graĎevina Skandinavije. Slobodno vreme u centru. Mogućnost obilaska renesansnog dvorca Malmöhus Slott, nekada dvorca danskog kralja Kristijana III, a ukome se danas nalaze nekoliko muzeja.…Slobodno vreme u gradu. Transfer do aerodorma. Let u 17.00h. Sletanje u Niš u 19.25h. Kraj programa.

Aranţman obuhvata: * Avioprevoz Niš- Malme- Niš (uračunat iznos 110€, PROMENJIV i zavisi od momenta rezervacije!) * dozvoljeni prtljag na letu ( komad prtljaga po dimnezijama aviokompanije Wizz air 20x30x40 cm) * 3 noćenja sa doručkom u hotelu sa 3*** u širem centru Malmea ili okolini, u 1/2 ili 1/2+1 sobama, * turistička organizacija puta, usluga pratioca grupe tokom boravka i realizacije programa * organizovanje fakultativnih izleta tokom boravka sa vodičem na srpskom jeziku, * troškove povratnog transfera aerodrom-hotel-aerodrom

Aranţman ne obuhvata: * individualne troškove putnika, ekstra hotelske usluge i troškove koji nisu obuhvaćeni datim programom, * doplatu za večeru u hotelu ili van hotela, * doplata za 1/1 sobu = 80% od cene aranžmana, * ulaznice za mesta koja se posećuju, * obavezno meĎunarodno putno zdravstveno osiguranje, *

Fakulatativne izlete: izlet za Kopenhagen (55€), Malmea sa vodičem (25€), izlet za Lund i Helsinborg (40€)=paket izleta 110€ * doplata za kabinski prtljag dimenzije 55x40x23 cm-cena ili bagažni od 20kg, po tarifi aviokompanije, * birana mesta na letu, cena zavisi od odabranog mesta po tarifi aviokompanije (6-17€), Prilikom prijave za aranţman, neophodna je kopija pasoša ili lične karte, document važeći min. 6 meseci od datuma povratka, * u slučaju otkaza aranţmana od strane putnika, na iznos aviokarte primenjuju se uslovi aviokompanije, a ne iznos aranžmana Opšti uslovi putovanja organizatora * cena aranžmana je podloţna promeni, garantovan je samo uplaćeni deo aranžmana,ili aranžman uplaćen u celosti, * moguće su promene rasporeda obilazaka shodno aktuelnim merama i broju posetilaca na lokalitetima, crkvama, manastirima * moguće su i eventualne manje, ali blagovremene promene termin putovanja, u slučaju promene reda letenja, uslova za grupe i slično, * istaknute cene aranžmana, su promotivne i važeće do popune mesta u toku promocije. *aranţman je rađen na bazi trenutne, osnovne i najpovoljnije tarife avio karte. U slučaju kada nema mesta na kalkulisanoj tarifi, moguće je putovati uz doplatu po ceni sledeće raspoložive tarife. Kada klijent izvrši potvrdu rezervacije odnosno uplati aranžman ili rezervaciju, izdaje se avio karta. *napominjemo da jednom izdata karta, koja se izdaje prilikom rezervacije, nema mogućnost promene imena ili datuma, i ima više tarife promene ili dodavanja prtljaga ukoliko se klijent nije odlučio prilikom rezervacije. *Organizator putovanja nije ovlašćen niti moţe da proverava valjanost isprava/pasoša odnosno lične karte sa kojim putnik putuje, stoga napominjemo da pre rezervacije klijent proveri važnost i ispravnost istih. *fakultativni izleti- nisu sastavni deo programa, već fakultativni, u organizaciji inopartnera u Švedskoj, a uključuju: prevoz, razgledanja destinacije sa vodičem na srpskom jeziku, bez predviĎenih ulazaka u objekte, muzeje. Poseta konkretnom lokalitetu, muzeju, galeiji i slično, moguća je tokom pauze (cene podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 20 putnika). U slučaju manjeg broja prijavljenih, agencija može ponuditi korigovanu cenu, i/ili ponuditi klijentima organizovanje izleta redovnim gradskim saobraćajem.

Dinamika plaćanja aranţmana: Aranžman se može platiti u celosti ili na više rata gotovinski, platnim/kreditnim karticama, čekovima građana

. Rezervacija- 120€, ostatak do 14 dana pre puta.

Aranžman se može platiti na i rate tako što se do roka isplate druge rate, deponiju čekovi, adm.zabrana ili vrši plaćanje preostalog iznosa kreditnom karticom na jednake rate do 20. decembra (iznos ostatka podeljen na jednake mesečne rate zaključno sa 10.12 2022.). Doplate na avio letu (prtljag, osiguranje, prioritetno ukrcavanje, posebna mesta u avionu ili klasa), plaćaju se prilikom rezervacije. Doplata za posebne usluge (1/1 soba, doplata za večeru, posebna vrst sobe i sl), vrši se uz plaćanje druge (II) rate. Rezervacija fakultativnih izleta je moguća tokom isplate aranžmana, plaćanje se vrši inopartneru u inostranstvu.

INFORMACIJE U VEZI SMEŠTAJA:
· Ime hotela biće poznato najkasnije 7 dana pre polaska. Opis hotela sa kojim agencija saraĎuje je u nastavku.
· Hoteli su sa minimum 3***+ ili 4*** u širem centru navedene destinacije ili okolini.
· Opis smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih

objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
· Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
· Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekata su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadražaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr.sef, parking, pogled, mini-bar, TV SAT…)

INFORMACIJE U VEZI AVIOPREVOZA:
· Avioprevoz je organizovan kompanijom Wizzair iz Niša za Malme, Švedska. U cenu je uračunata aviokarta sa prtljagom dimenzija: 20x30x40 cm
· Putnici mogu izvršiti doplatu za još jedan komad prtljaga po tarifnom cenovniku aviokompanije. U kabinksom, ručnom prtljagu, nije moguće nositi tečnost, metalne predmete i slično, a detaljne uslove možete dobiti od agencije organizatora ili na web sajtu aviokompanije www.wizzair.com

OPŠTE NAPOMENE:
· Proverite 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska!
· OBAVEZA je putnika da bude na aerodromu 2 časa pre polatanja.
· Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…) i isključivo vodič – pratioc imaju ovlašćenje da odrede dužinu trajanja pauze ili obilaska,
· Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
· Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče (npr.gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviĎenog za obilazak..)
· Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
· Obavezno proverite vaţnost pasoša (Vaš pasoš mora biti važeći minimu 3-6 meseci zavisno od zemlje )
· Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za ulazak i boravak u Švedskoj i Danskoj, i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
· Agencija ne snosi odgovornost u slućaju da pogranične vlasti onemoguće putniku izlaz tj. napuštanje R.Srbije ili ulaz na teritoriju Italije i u tom slučaju će ovakav slučaj tretirati kao otkaz aranţmana od strane putnika.
· Molimo putnike da se blagovremeno informišu u agenciji ili na sajtu M.I.P Srbije o uslovima ulaska i boravka u Švedskoj
· Program raĎen na bazi minimum 30 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 7 dana pre puta.
· preporučujemo da putnik izvrši uplatu putnog osiguranja, a poželjno i osiguranje prtljaga, kao i osiguranja u slučaju otkaza.

 

Ocenite aranžman
[Total: 1 Average: 5]

Proverite i ovo...

Prag Nova godina 2023 autobusom 3 noćenja

nikola

Budimpešta,Jesen 2022

nikola

Portorož, Jesen 2022

nikola