Image default
aranzmani evropske metropoleGradovi evrope putovanja

Švedska i Finska, krstarenje Baltičkim morem, Jesen 2022

Švedska & Finska
krstarenje
prestonice severa, krstarenje Baltičkim morem

polazak u nedelju 09.10.2022. avionom iz Niša – 5 dana
Stokholm – krstarenje – Helsinki

 

Stokholm – glavni grad Švedske, njen najveći grad i kultura centar Nalazi se u južnom dijelu zemlje na otocima između jezera Mälaren i Baltičko more. Stokholm je jedan od najlepših gradova Skandinavije, koji je poznat po svom šarmantnom starom centru (Gamla Stan) sa srednjovjekovnim kućama, modernim inovacijama arhitektura, mnogi prelijepi muzeji i zeleni parkovi. To je jedan od najudobnijih gradova u Evropi sa predivnim kosmopolitska atmosfera.
Stokholm se često naziva “Venecija Sjevera” i to ne iznenađuje. Unutrašnji grad je smješten na 14 otoka povezanih mnogim mostovi. Stokholm nije uticao na svetske ratove i jaku vojsku konflikti, pa je istorijski centar sačuvan u odličnom stanju stanje. Arhitektura starog grada je veoma raznolika i sadrži zgrade svih uzrasta iz 13. veka. Zanimljivo 30% teritorije Stokholma zauzimaju vodeni putevi, još 30% – parkovi i druge zelene užitke.

 

Stokholm – krstarenje – Helsinki

DAN 1. nedelja, 09.10./ Stokholm
Okupljаnje grupe dva sata pre polaska na aerodromu Konstantin Veliki u Nišu. Let za Stokholm u 14:05h. Sletanje u Stokholm, u 17.00h, transfer do hotela, uz kratko upoznavanje sa švedskom prestonicom “gde-šta-kako”. Pauza za fotografisanje, osveženje ili večeru u Stokholmu…..Smeštaj. Noćenje.

DAN 2. ponedeljak, 10.10./ Stokholm-krstarenje- Helsinki
Doručak. Odjava iz hotela. Fakultataivno razgledanje grada sa vodičem, koji se prostire na 14 ostrva: Gamla stan, Kraljevska palata, jedna od najvećih u svetu, trgovi Slottsbacken i Stor torget, gradska većnica Stadshuset, Crkva Storkikan-najstarija u Stokholmu; crkva Riderholmkirken-kraljevska grobnica, Konserthuset- mesto gde se dodeljuju Nobelove nagrade….Pauza u centru grada za individualna razgledanja, obilazak….U popodnevnim časovima transfer do luke, ukrcavanje na brod i kabine. Isplovljavanje u 17h…Krstarenje ka Helsinkiju. Tokom krstarenja na raspolaganju su šoping centri na brodu, bioskop, restorani, diskoteka, spa centar (uz doplatu). Noćna plovidba.

DAN 3. utorak, 11.10./Helsinki
Doručak. Uplovljavanje u glavni grad Finske, Helsinki, u 10.10h. Slobodan dan u Helsinkiju ili odlazak na fakultativni panoramski razgled grada sa vodičem: Parlament, Opera, Gradsko veće, katedrala, Nacionalni muzej, crkva u kamenu Temppeliaukio, koncertna dvorana Finlandia, pravoslavna Crkva Uspenja, najveća u severnoj Evropi…… Slobodno popodne u Helsinkiju. Povratak na brod. Isplovljavanje u 17.15h. Plovidba ka Stokholmu. Tokom krstarenja na raspolaganju su šoping centri na brodu, bioskop, restorani, diskoteka, spa centar (uz doplatu).

DAN 4. sreda, 12.10./ Stokholm
Uplovljavanje u Stokholm u 10h. Slobodno vreme u Stokholmu za individualna razgledanja, obilaske i šoping. Fakultataivno: izlet do Drottningholm kraljevske palate. Nakon razgledanja slobodno vreme u Stokholmu ili fakultataivni izlet do ostrva Đurgarden (Djurgården) gde se nalaze muzej Skansen (Djurpark & Museum med Midsommar & Svenska Traditioner), Nordijski muzej (Nordiska museet), Muzej princa Eugena (Waldemarsudde), Muzej umetnosti (Thielska Galleriet), Muzej Vasa (Vasamuseet), Kraljevski nacionalni park (Kungliga, nationalstadsparken)….Transfer do hotela u popodnevnim časovima. Smeštaj u hotel. Odmor. Noćenje.

DAN 3. četvrtak, 13.10./ Stokholm – Niš
Rani doručak. Napuštanje hotela. Transfer do aerodroma u Stokholmu Arlanda. Let za Niš u 10.15h. Sletanje na aerodrom Konstantin Veliki u 13.15. Kraj usluga.

Aranžman obuhvata:
* Avioprevoz Niš-Stokholm-Niš (uračunat iznos 100€, PROMENJIV i zavisi od momenta rezervacije!)
* 2 noćenja sa doručkom u hotelu sa 3* u širem centru Stokholma ili okolini, u 1/2 ili 1/2+ sobama,
* 2 noćenja, u brodskim kabinama (economic) sa doručkom na brodu, tokom krstarenja za Helsinki,
* usluge organizacije putovanja i turističko vođstvo puta
* transfer do/od hotela u Stokholmu i Helsinkija sa vodičem na srpskom jeziku.

Aranžman ne obuhvata:
* individualne troškove putnika, ekstra hotelske usluge i troškove koji nisu obuhvaćeni datim programom,
* doplatu za večeru u hotelu i na brodu,
* fakulatativne izlete: Stockholm (30€), Helsinki (25€), ostrvo Djurgarden (15€), Dvorac Drottingholm (30€),paket izleta 90€
* međunarodno putno zdravstveno osiguranje,
* doplate za drugi tip kabina na brodu (standard, large, premium sa balkonom, suite..)
Prilikom prijave za aranžman, neophodna je kopija pasoša ili lične karte, document važeći min. 6 meseci od datuma povratka,
* u slučaju otkaza aranžmana od strane putnika, na iznos aviokarte primenjuju se uslovi aviokompanije, a ne iznos aranžmana Opšti uslovi putovanja organizatora
* cena aranžmana je podložna promeni, garantovan je samo uplaćeni deo aranžmana,ili aranžman uplaćen u celosti,
* moguće su promene rasporeda obilazaka shodno aktuelnim merama i broju posetilaca na lokalitetima, crkvama, manastirima
* moguće su i eventualne manje, ali blagovremene promene termin putovanja, u slučaju promene reda letenja, uslova za grupe i slično,
* istaknute cene aranžmana, su promotivne i važeće do popune mesta u toku promocije.
*aranžman je rađen na bazi trenutne, osnovne i najpovoljnije tarife avio karte. U slučaju kada nema mesta na kalkulisanoj tarifi, moguće je putovati uz doplatu po ceni sledeće raspoložive tarife. Kada klijent izvrši potvrdu rezervacije odnosno uplati aranžman ili rezervaciju, izdaje se avio karta.
*napominjemo da jednom izdata karta, koja se izdaje prilikom rezervacije, nema mogućnost promene imena ili datuma, i ima više tarife promene ili dodavanja prtljaga ukoliko se klijent nije odlučio prilikom rezervacije.
*Organizator putovanja nije ovlašćen niti može da proverava valjanost isprava/pasoša odnosno lične karte sa kojim putnik putuje, stoga napominjemo da pre rezervacije klijent proveri važnost i ispravnost istih.
*fakultativni izleti- nisu sastavni deo programa, već fakultativni, u organizaciji inopartnera u Švedskoj/Finskoj, a uključuju: prevoz, razgledanja destinacije sa vodičem na srpskom jeziku, bez predviđenih ulazaka u objekte, muzeje. Poseta konkretnom lokalitetu, muzeju, galeiji i slično, moguća je tokom pauze (cene podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 20 putnika). U slučaju manjeg broja prijavljenih, agencija može ponuditi korigovanu cenu, i/ili ponuditi klijentima organizovanje izleta redovnim gradskim saobraćajem.

Dinamika plaćanja aranžmana:
Aranžman se može platiti u celosti ili na više rata gotovinski, platnim/kreditnim karticama, čekovima građana.
Rezervacija- 150€, ostatak do 14 dana pre puta.
Aranžman se može platiti na i rate tako što se do roka isplate druge rate, deponiju čekovi, adm.zabrana ili vrši plaćanje preostalog iznosa kreditnom karticom na jednake rate do 20. decembra (iznos ostatka podeljen na jednake mesečne rate zaključno sa 10.12 2022.).
Doplate na avio letu (prtljag, osiguranje, prioritetno ukrcavanje, posebna mesta u avionu ili klasa), plaćaju se prilikom rezervacije.
Doplata za posebne usluge (1/1 soba, doplata za večeru, posebna vrst sobe i sl), vrši se uz plaćanje druge (II) rate.
Rezervacija fakultativnih izleta je moguća tokom isplate aranžmana, plaćanje se vrši inopartneru u inostranstvu.

INFORMACIJE U VEZI SMEŠTAJA:
· Ime hotela biće poznato najkasnije 7 dana pre polaska. Opis hotela sa kojim agencija sarađuje je u nastavku.
· Hoteli su sa minimum 3***+ ili 4*** u širem centru navedene destinacije ili okolini.
· Opis smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih

objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
· Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
· Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekata su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadražaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr.sef, parking, pogled, mini-bar, TV SAT…)
· Smeštaj na brodu je u economic kabinama, sa sopstvenim TWC, na bazi noćenja sa doručkom. Večera, restorani, masaže, spa centar i ostale usluge moguće uz doplatu. Moguće je izvršiti doplatu za druge tipove kabina. Informacije u vezi mogućih doplata za kabine, večere, usluge na brodu, dostupne na upit kod organizatora.

INFORMACIJE U VEZI AVIOPREVOZA:
· Avioprevoz je organizovan kompanijom Rayanair iz Niša za Stokholm, Švedska. U cenu je uračunata aviokarta sa prtljagom dimenzija: 20x25x40 cm
· Putnici mogu izvršiti doplatu za još jedan komad prtljaga po tarifnom cenovniku aviokompanije. U kabinskom prtljagu, nije moguće nositi tečnost, metalne oštre predmete i slično, a detaljne uslove možete dobiti od agencije organizatora ili na web sajtu aviokompanije www.rayanair.com

OPŠTE NAPOMENE:
· Proverite 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska!
· OBAVEZA je putnika da bude na aerodromu 2 časa pre polatanja.
· Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…) i isključivo vodič – pratioc imaju ovlašćenje da odrede dužinu trajanja pauze ili obilaska,
· Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

· Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče (npr.gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak..)
· Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
· Obavezno proverite važnost pasoša (Vaš pasoš mora biti važeći minimu 3-6 meseci zavisno od zemlje )
· Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za ulazak i boravak u Švedskoj i Danskoj, i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
· Agencija ne snosi odgovornost u slućaju da pogranične vlasti onemoguće putniku izlaz tj. napuštanje R.Srbije ili ulaz na teritoriju Italije i u tom slučaju će ovakav slučaj tretirati kao otkaz aranžmana od strane putnika.
· Molimo putnike da se blagovremeno informišu u agenciji ili na sajtu M.I.P Srbije o uslovima ulaska i boravka u Švedskoj
· Program rađen na bazi minimum 30 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 7 dana pre puta.
· preporučujemo da putnik izvrši uplatu putnog osiguranja, a poželjno i osiguranje prtljaga, kao i osiguranja u slučaju otkaza.

 

Ocenite aranžman
[Total: 4 Average: 4.5]

Proverite i ovo...

Kolmar,Alzas,Jesen 2022

nikola

Beč avionom iz Niša

nikola

Prag, Jesen 2022

nikola