TOSKANA I ELBA
FERARA-MONTEKATINI-CINQUE TERRE-ELBA-MODENA
6 dana ( 3 noćenja sa doručkom, smeštaj u hotelu kategorije 3*) – autobusom
U cenu aranžmana uključen obilazak ostrva Elba!

 

Nacionalni park “Cinque Terre” obuhvata pet bajkovitih sela, do kojih je nemogude dodi kolima. Živopisne kude, jarkih boja, građene su na strmim liticama i brdima sa kojih se pruža očaravajudi pogled na morsku pučinu. Elba je najvede ostrvo toskanskog arhipelaga. Udaljeno je svega desetak kilometara od obale i trede je po veličini ostrvo u Italiji. Iako poznato još iz etrurskog perioda, svetsku slavu je ovom ostrvu u Tirenskom moru doneo je boravak u izgnanstvu Napoleona Bonaparte.

1. dan BEOGRAD Sastanak putnika u 17:30 h, polazak oko 18:00 h. Nodna vožnja kroz Hrvatsku i Sloveniju prema Italiji.

2. dan FERARA –MONTEKATINI Prepodnevni dolazak u Feraru, grad koji je okružen renesansnim zidinama iz 15. i 16. veka u okviru kojih je smeštena zaostavština porodice Este. Po dolasku razgledanje grada: Zamak Estense – simbol Ferare, Gradska vednica, Katedrala, Pozorište… Nastavak putovanja prema Montekatiniju. Po dolasku smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Nodenje.

3. dan MONTEKATINI –LA SPEZIA – CINQUE TERRE– MONTEKATINI Doručak. Celodnevni fakultativni izlet do „Cinque Terre”. Cinque Terre obuhvata pet bajkovitih sela, do kojih se dolazi vozom. Obilaze se četiri sela Riomađore, Manarola, Vernaca i Monterosa. Vožnja do mesta La Spezia, odakle se vozom odlazi do najvedeg sela Riomađore (Riomaggiore), koje leži na stenama duž potoka Mađore i spušta se ka moru.
Nakon obilaska mesta, nastavak putovanja vozom do Manarole. Ovo selo odlikuju kude koje se spuštaju terasasto do same obale mora. Trede selo je Vernaca (Vernazza), izgrađeno oko gotske crkve Sv.Margarite antiohiske iz 13.veka. Poslednje mesto koje se obilazi je slikovita Monterosa (Monterosso al Mare) smeštena u sredini malog zaliva, sa kudama u obliku kula (case tori). Slobodno vreme. Povratak u hotel. Nodenje.

4. dan MONTEKATINI – ELBA – MONTEKATINI Doručak. Celodnevni izlet na ostrvo Elba. Odlazak do Piombina, gde se ukrcava na brod i nakon sat vremena plovidbe se stiže na Elbu. Bistrina i plavetnilo mora, prekrasne plaže i odlična vina, specifična gastronomija su samo deo onoga zbog čega Elba postaje sve popularnije turističko središte. Pešačko razgledanje grada, Portoferaria, koje je najvede mesto na ostrvu imgde se nalazi i muzej posveden Napoleonu u palati Mulini. Istorijski centar Portoferaia je zaštiden modnim zidinama i u njemu je gradska vednica u kojoj je i biblioteka „Foreziana“, crkva Santisimo Skaramento i tvrdjava Dela Stela. Slobodno vreme. U kasnijim popodnevnim časovima plovidba natrag do Piombina. Povratak u hotel. Nodenje.

5. dan MONTEKATINI – MODENA – BEOGRAD Doručak. Polazak ka Modeni. Dolazak u Modenu, tredi po veličini grad u pokrajini Emilija Romanja. Posebno je poznata kao rodni grad velikog tenora Lučana Pavarotija. Po dolasku, obilazak gradskog jezgra – Duomo, jedna od najlepših romaničkih katedrala u Italiji, toranj Girlandinaj koji je simbol rivalstva Modene i Bolonje. Nakon obilaska slobodno vreme. U poslepodnevnim časovima polazak za Beograd. Nodna vožnja kroz Sloveniju i Hrvatsku prema Beogradu.

6. dan BEOGRAD Dolazak u Beograd u jutarnjim časovima.

U CENU PUTOVANJA JE UKLJUČENO:
● Prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker sa audio i video opremom) na navedenoj relaciji
● Tri nodenja sa doručkom u hotelu kategorije tri zvezdice u mestu Montekatini
● Razgledanja gradova prema programu
● Usluge vodiča
● Troškovi organizacije putovanja.

U CENU PUTOVANJA NIJE UKLJUČENO:
● Gradska turistička taksa u hotelu kategorije tri zvedice 3 evra po osobi i po nodenju (pladanje isključivo na recepciji hotela)
● Međunarodno putno zdravstveno osiguranje.

UMANJENJA
● Umanjenje za tredu odraslu osobu u dvokrevetnoj sobi sa tredim (pomodnim) ležajem je 5%. (isključivo na upit)
● Umanjenje za dete do 12 godina u dvokrevetnoj sobi sa tredim (pomodnim) ležajem je 10%. (isključivo na upit)

OPCIONE DOPLATE
● Željeni red sedišta u autobusu 8 evra po sedištu, minimalna uplata za dva sedišta
● Doplata za dodatno sedište: 75 evra

SMEŠTAJ
●HOTEL BYRON 3* www.byronmct.it
Hotel se nalazi na oko 400 metara od termanlnog spa centra u Montekatiniju, u mirnoj ulici. Hotel poseduje recepciju, restoran, bar. Sobe su dvokrevetne, standardno opremljene i poseduju kupatilo, fen, telefon, TV. Doručak se služi po principu samoposluživanja, izbor više jela. ● Organizator putovanja zadržava pravo zamene ovog hotela sličnim hotelom iste ili više kategorije. ● Sobe sa pomodnim ležajem su manje komforne, a tredi pomodni ležaj može biti manji od standardnih dimenzija.

FAKULTATIVNI IZLETI
● Celodnevni fakultativni izlet autobusom i vozom “Cinque Terre” Cena: 35 evra. U cenu je uključen prevoz autobusom, prevoz lokalnim vozom između naselja u okviru Nacionalnog parka “Cinque Terre”, usluge vodiča.  Organizator putovanja zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom putovanja, kao in redosleda njihovih realizacija usled objektivnih okolnosti (državnih i verskih praznika )na određenoj destinacij, kada neki od lokaliteta, muzeja ili tržnih centara ne rade.

VAŽNE NAPOMENE ZA PUTOVANJE “TOSKANA I ELBA”
● Rok za prijavljivanje za ovo putovanje je 10 dana pre polaska ili do popune mesta. ● Potrebno je najmanje 45 putnika za realizaciju ovog putovanja. ● Uz blagovremeni upit u poslovnicama Organizatora putovanja,postoji mogudnost smeštaja u jednokrevetnim ili trokrevetnim sobama. ● Uslov za ulazak državljana R.Srbije u bilo koju članicu EU je da poseduju putnu ispravu koja je izdata u poslednjih deset godina I koja mora da važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma za napuštanje teritorije članice EU. Putnici koji ne ispunjavaju ove kriterijume bide vradeni sa granice. Nosiocima biometrijskih pasoša R.Srbije nije potrebna viza za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci. Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce putnih isprava R.Srbije koje je izdalo MUP RS-Koordinaciona uprava.

USLOVI I NAČIN PLADANJA ● Cena putovanja iskazana je u evrima, a pladanje je u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu Narodne Banke Srbije,na dan uplate. Prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju, upladuje se akontacija u iznosu od 40%
cene a najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje upladuje se preostalih 60% do punog iznosa cene putovanja. ● Pladanje može biti: 1) Avansno: a) gotovinom, b) čekovima, c) uplatom na račun agencije ili d) platnim karticama (Visa, Master, American Express, Maestro i Dina).2) Uplatom na rate bez kamate – akontacija 40%, a ostatak:a) čekovima do pet jednakih mesečnih rata (sa datumima 10. ili 20. u mesecu); čekovi moraju biti deponovani u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije; b) platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa-e i Komercijalne banke) na maksimalno šest mesečnih rata; kartica mora biti provučena kroz POS terminal u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije;c) putem administrativne zabrane sa firmama sa kojima organizator putovanja ima potpisan ugovor.3) Uplatom celokupnog iznosa platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa-e i Komercijalne banke) na maksimalno šest mesečnih rata.

OPŠTE NAPOMENE
● Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika islično, izmeni cenu putovanja za odgovarajudi iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje. ● U okviru razgledanja gradova ili lokaliteta navedenih u programima putovanja Organizatora putovanja, nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno. ● Za putovanje u inostranstvo putnik treba da poseduje važedi pasoš sa rokom važenja od najmanje šest meseci od dana završetka putovanja. Putnik je lično odgovoran za ispravnost i važenje svog pasoša. ● Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogudnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povradaja poreza iz Evropske
Unije TAX FREE)

Ocenite aranžman
[Total: 1 Average: 5]