Severna Grčka – Uskrs
PETODNEVNI ARANŽMAN (TRI NOĆENJA SA DORUČKOM) AUTOBUSKI PREVOZ

 

1.DAN (05.04.)- BEOGRAD

Polazak u večernjim časovima. Vožnja kroz Srbiju I Makedoniju, uz kraća usputna zadržavanja zbog obavljanja graničnih formalnosti.

DAN (06.04.)- OLYMPIC BEACH – SOLUN
Dolazak u Solun u jutarnjim časovima. Odlazak do Zejtinlika-groblja srpskih vojnika iz I svetskog rata. Zatim odlazak na organizovano panoramsko razgledanje grada: Obilazak Bele kule, crkve Svetog Dimitrija, Galerijusovog slavoluka, Rotonde, statue Aleksandra Velikog. Slobodno vreme za individualna razgledanja ili šoping. U popodnevnim časovima nastavak puta ka Olympic Beachu. Smeštanje u hotel. Slobodno vreme. Noćenje

DAN (07.04.)– OLYMPIC BEACH – OLIMP
Doručak. Fakultativni odlazak do manastira Sveti Dionisije i vidikovca Stavros na planini Olimp. Jedinstven ambijent u kome je manastir smešten otkriva duhovnost ovog svetog mesta, dok se sa vidikovca pruža predivan pogled na rivijeru. Putnici koji ne idu na fakultativni izlet, slobodno vreme u Olympic Beachu za šetnju i razgledanje. Noćenje.

4.DAN (08.04.)- OLYMPIC BEACH – METEORI

Doručak. Fakultativni odlazak na celodnevni izlet do Meteora. Vožnja kroz klanac Tempi i poseta crkvi Svete Petke. Nastavak puta do Kalambake i obilazak radionice ikona. Potom nastavak do manastira Veliki Meteori. Jedan od šest, a ujedno i najveći manastir Meteora, građen je sredinom četrnaestog veka, a kao jedan od dvojice osnivača pominje se Jovan Uroš Nemanjić, odnosno monah Joasaf. Obilazak manastirskog kompleksa i slobodno vreme. Povratak ka Olympic Beachu. Noćenje.

5.DAN (09.04.)– BEOGRAD

Doručak. Napuštanje hotela. Polazak ka Srbiji. Dolazak u Beograd u večernjim časovima.

CENA ARANŽMANA: 78 € /po osobi
Termin polaska: 05.04-09.04.2018.

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

Prevoz autobusom visoke turističke klase (full oprema, klima, TV, video, DVD, mikrofon)
Smeštaj u Olympic Beachu na bazi tri noćenja sa doručkom u „Hotel Banbus“ u 1/2, 1/3-krevetnim sobama
Poseta i obilazak Soluna
Usluge turističkog vodiča tokom celog trajanja putovanja
Troškovi organizacije putovanja

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

Fakultativni izlet do planine Olimp 10 eur
Fakultativni izlet do Meteora sa posetom Velikim Meteorima–cena 25 eur za odrasle, 20 eur za decu do 10 godina ( u cenu uključena ulaznica za manastir Veliki Meteori)
Grčko veče u taverni 20 eur (minimum 25 osoba)
Putno zdravstveno osiguranje
Individualni troškovi

NAPOMENE: Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od: troškova, rezervacija, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina na lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Minimum za realizaciju fakultativnih izleta je 20 plativih putnika.

NAČIN PLAĆANJA: isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu AIK BANKE na dan uplateGotovinski: 40% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 10 dana pre početka aranžmana Putem kreditnih i platnih kartica ( VISA, DINA, MASTER, MAESTRO CARD)
Odloženo plaćanje: 40% gotovinski prilikom rezervacije, ostatak čekom u jednoj mesečnoj rati( deponovanje čeka najkasnije 10 dana pre početka aranžmana, a realizacija čeka najkasnije mesec dana nakon realizacije aranžmana)

POPUSTI I DOPLATE:

Dete do 2 godine gratis u zajedničkom ležaju i nema sedište u autobusu
Za dete od 2 do 10 godina na sopstvenom ležaju cena aranžmana eur 40
Za dete od 2 do 10 godina na zajedničkom ležaju cena aranžmana eur 25
Doplata za 1/1 sobu 50% od cene aranžmana

VAŽNO: Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja, autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU ( potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju I kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta , ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja… ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.

Organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Aranžman je rađen na bazi minimum 40 putnika.

Ocenite aranžman
[Total: 1 Average: 1]