Image default
Malta Leto 2024

Malta Letovanje 2018 – 115 Strand Hotel Silema 3*

MALTA 2018

8 dana/ 7 noĆenja, avionom

Cenovnik sa uračunatim popustima za rane uplate, važi do 30.04.2018

 

[tabby title=”Opis”]

Renoviran hotel na samom šetalištu u Sliemi, u neposrednoj blizini centra i brojnih, restorana, kafića i prodavnica. Autobuska stanica se nalazi ispred hotela. Od aerodroma udaljen je 11 km a od najbliže plaže 10 minuta šetnje. Hotel Ima 35 soba, studija i apartmana. Sve sobe imaju kupatilo (tuš/wc), fen, SAT TV, telefon, klima uredjaj i sef. Ima 35 soba, studija i apartmana. Sve sobe imaju kupatilo (tuš/wc), fen, SAT TV, telefon, klima uredjaj i sef. Gostima je na raspolaganju u sklopu manjeg spa centra spoljašnji bazen sa đakuzijem na krovu hotela.

[tabby title=”Fotografije”]

[tabby title=”Cenovnik”]

CENOVNIK ZA SEZONU 2018. GODINE
Cene su po osobi dnevno na bazi polupansiona ili punog pansiona izražene u Eur

[tabby title=”Program putovanja i napomene”]

PROGRAM PUTOVANJA
1.dan Sastanak grupe na aerodromu dva sata pre leta. Let za Maltu JU 690 U 12 35. Nakon sletanja u 14 30 transfer do hotela. Nodenje.
2 – 7. dan Slobodno vreme za individualne aktivnosti, odmor i fakultativne izlete. Nodenje.
8. dan Slobodno vreme do polaska na aerodrom. Let za Beograd JU 691 u 15 15. Sletanje u Beograd 17 05. Kraj programa.

Doplata za jednokrevetnu sobu – na upit

U cenu aranžmana je uključeno:
– avionski prevoz direktim redovnim letom Beograd – Malta – Beograd
– transferi aerodrom – hotel – aerodrom
– rezervisane i potvrđene usluge u izabranom hotelu
– organizaciju putovanja i usluge predstavnika

U cenu aranžmana nije uključeno:
– Aerodromske takse 41.13€ (Beograd 16.94€, Malta 23.21€, RF taksa 0.98€) pladaju se u agenciji uz aranžman.
– YQ taksa 60€ (taksa za poskupljenje goriva, njena visina zaviside od devijacije cene goriva i bide objavljivana dva puta mesečno)
– Eco taksa (Eco contributiontax) se plada na recepciji hotela na Malti 0,50 centi po nodi po sobi do maksimalnog iznosa 5€ po osobi
– Zdravstveno putno osiguranje

KRAJNJI ROK ZA OBAVEŠTAVANJE PUTNIKA ZA SLUČAJ OTKAZIVANJA ILI PROMENE PROGRAMA PUTOVANJA OD STRANE AGENCIJE JE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA.
USLOVI PLAĆANJA:
Cene su izražene u Eurima. Pladanje se vrši u dinarima prema prodajnom kursu za efektivu Banke Intesa na dan pladanja. Ukoliko aranžman nije pladen u celosti, ostatak duga se izražava u evrima i plada prema kursu na dan uplate. U slučaju poremedaja na tržištu roba i usluga, organizator zadržava pravo korigovanja cena za nepladeni deo aranžmana.
1. UPLATA DO POLASKA – prilikom rezervacije upladuje se 40% akontacije od cene aranžmana, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska.
2. PLATNIM KARTICAMA – Visa, Visa Electron, Master, Maestro, Dina i American Express.
4. UPLATA ČEKOVIMA GRAĐANA U VIŠE RATA – uplata akontacije od 40% prilikom rezervacije, ostatak uplate čekovima građana do 6 mesečnih rata, koje je potrebno deponovati organizatoru prilikom uplate avansa. Rate dospevaju svakog 01/10/20. u mesecu. Konkretan dogovor u agenciji.
5. PREKO RAČUNA – uplata na račun For You putovanja

OSIGURANJE:
Prodavac na ovlašdenom prodajnom mestu dužan je da ponudi putniku zdravstveno putno osiguranje i informiše ga o postojanju osiguranja od otkaza aranžmana prema uslovima i tarifama osiguravača. U poslovnicama Odeon World travel-a mogude je, uz fotokopiju prve strane pasoša, pribaviti polisu osiguravača koja pokriva, u slučaju potrebe, od prvog do poslednjeg dana putovanja troškove lečenja i bolničke troškove do iznosa od 35 000 evra. U slučaju nastanka osiguranog slučaja, u toku putovanja, dovoljno je prezentovati pasoš i pomenutu polisu za pokride svih troškova u roku utvrđenim uslovima zdravstvenog putnog osiguranja. Ukoliko putnik poseduje neku drugu individualnu polisu zdravstvenog putnog osiguranja, molimo da se kod te osiguravajude kompanije informiše o proceduri aktiviranja iste.
VIZA I PUTNA DOKUMENTA:
Državljanima Srbije viza za destinacije obuhvadene ovim cenovnikom viza nije potrebna. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju kao i zemalja kroz koje prolaze. Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati punoletnog pratioca i overenu saglasnost oba roditelja pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena u sudu ili opštini.
NAPOMENA: Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemogude putniku ulaz na teritoriju EU.
Pasoš mora biti važnosti minimum 6 meseci nakon povratka sa putovanja (minimum 180 dana nakon povratka). Organizator putovanja nije ovlašden i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
CENE ZA DECU:
NAPOMENA: Prilikom prijavljivanja imena putnika za aranžman obavezno je navesti datum rođenja deteta koji se najavljuje hotelu. Hotel zadržava pravo da na licu mesta naplati troškove proizašle iz netačno prijavljenih podataka putnika.
HOTELSKI SMEŠTAJ:
U najvedem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00 h, a iste se napuštaju najkasnije do 10:00 h. Ukoliko gost želi da zadrži duže sobu, obavezan je da izvrši najavu recepciji hotela, kao i da sam plati ovu dodatnu uslugu.
POMOĆNI KREVET:
U najvedem broju objekata je na rasklapanje, drvene ili metalne konstrukcije ili fotelje na rasklapanje, što može značajno uticati na prostor u sobi.

NAPOMENA – U slučaju neadekvatnog smeštaja ili bilo kog drugog problema, mole se putnici da o tome obaveste ORGANIZATORA PUTOVANJA prvog dana boravka. Napominjemo da reklamacije za koje agencija sazna poslednjeg dana boravka ili po povratku putnika nede biti razmatrane.
Molimo vas da se u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađa, tuča, saobradajna nezgoda,…) obratite nadležnim organima domicilne zemlje. Organizator putovanja je jedino ovlašden da vam pomogne u posredovanju između vas i nadležnih organa.

[tabbyending]

Ocenite aranžman
[Total: 3 Average: 3.7]

Proverite i ovo...

Malta Letovanje 2018 – hotel Argento 4+

nikola