Image default
First minute aranzmani 2024Gradovi evrope putovanjaPutovanja Autobusom

Emilija Romanja i San Marino,Proleće 2024

EMILIJA ROMANJA i SAN MARINO

Ferara – Rimini – Bolonja – Ravena – Modena – Parma – San Marino

Paket aranžman autobusom | 3 noćenja u RIMINIJU

Emilija Romanja je regija koja se nalazi u dolini reke Po i jedna je od najbogatija među 20 italijanskih regija. Bolonja je najpoznatija po najstarijem univerzitetu u Evropi i brojnim srednjovekovnim tornjevima, a ujedno ga nazivaju i gradom gastronomije. Ferara je u 16. veku bila jedan od najvećih centara umetnosti u Italiji, prvenstveno slikarstva i muzike. Ravena je poznata kao mozaik grad zbog zapanjujućih mozaika iz 5. i 6. veka koji ukrašavaju zidove svojih crkava i spomenika i zato što je i dalje jedan od najvećih proizvođača mozaika u Italiji. Ravena ima osam spomenika kulture pod zaštitom UNESCO-a. Modena je istorijski i univerzitetski grad gde se modernizam i tradicija susreću i spajaju na najlepši način, a Parma je grad koji je specijalizovan za vrhunsku hranu koja se poštuje i konzumira na nacionalnom nivou i veoma je poznat po proizvodnji čuvenog parmezana i Prosciutto di Parma.San Marino je peta najmanja država na svetu u potpunosti okružena Italijom.

 

Paket aranžman po osobi / autobuski prevoz, smeštaj i obilasci prema programu

PO SPECIJALNOJ PONUDI OGRANIČEN BROJ MESTA TELEFONSKI PROVERITI RASPOLOŽIVOST

066 556 0001

EMILIJA ROMANJA PROGRAM PUTOVANJA:

1.dan BEOGRAD
Polazak oko 17:00 časova sa perona glavne autobuske stanice (BAS –a ), ulaz iz Karađorđeve ulice (proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa). Noćna vožnja kroz Hrvatsku i Sloveniju prema Ferari.
2. dan FERARA – RIMINI
Dolazak u prepodnevnim časovima u Feraru. Ferara je u 16. veku bila jedan od najvećih centara umetnosti u Italiji, prvenstveno slikarstva i muzike. Obilazak samog gradskog jezgra koji je pod zaštitom UNESCO-a. Gradom dominiraju renesansne građevine među kojima se posebno ističe dvorac vlastelinske porodice d’Este. Po dolasku razgledanje grada: Castello Estense – simbol Ferare, gradska većnica, katedrala, pozorište… Nakon obilaska slobodno vreme. Nastavak putovanja do Riminija. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili mogućnost organizovanja fakultativne pešačke ture: najlepši trg u Riminiju – Piazza Cavour, katedrala Tempio Malatestijano sagrađena u 13. veku u gotičkom stilu, srednjovekovni renesansni dvorac Sismondo, most Oktavijana Avgusta, Trijumfalna kapija. Slobodno vreme. Individualni povratak u hotel. Noćenje.
3. dan RIMINI – RAVENA – BOLONJA – RIMINI
Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili mogućnostorganizovanja fakultativnog obilaska Bolonje i Ravene. Ravenaje poznata kao mozaik grad zbog zapanjujućih mozaika iz 5. i 6. veka koji ukrašavaju zidove svojih crkava i spomenika i zato što je i dalje jedan od najvećih proizvođača mozaika u Italiji i ima osam spomenika kulture pod zaštitom UNESCO-a. Po dolasku u Ravenu obilazak grada: bazilika San Frančesko, mauzolej Gale Placidije, bazilika San Vitale (nisu predviđeni grupni ulasci) koje datiraju iz 5. veka, Danteov grob… Nakon obilaska slobodno vreme za šetnju i individualne aktivnosti. Nastavak putovanja ka Bolonji. Univerzitetska Bolonja je veličanstveni srednjevekovni grad sa renesansnim palatama, arkadama i srednjovekovnim tornjevima. Centar grada čine dva identična trga, Mađore i Neptuno. Crvenkastosmeđe građevine i levičarska reputacija su Bolonji doneli nadimak ’’La Rossa’’ (crvena), a zbog svoje bogate kuhinje dobila je nadimak ’’La Grassa’’ (debela). Po dolasku panoramski obilazak grada: spomenik Neptunu, Bazilika San Petronio, Univerzitet, Due Tori, Palata Banki, Palata Notai, Palata Akursio, Trg Mađore.Slobodno vreme. U večernjim časovima povratak u Rimini. Slobodno vreme. Noćenje.
4. dan RIMINI – MODENA – PARMA – RIMINI
Doručak.Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili mogućnost organizovanja fakultativnog obilaska Modene i Parme.Modena je treći po veličini grad u pokrajini Emilija Romanja. Posebno je poznata kao rodni grad velikog tenora Pavarotija,a ujedno je i prozvana „prestonica mašina“ zbog fabrika najpoznatijih italijanskih proizvođača automobila kao što su Ferari, Pagani, Maserati i De Tomaso. Po dolasku, obilazak gradskog jezgra: Duomo, jedna od najlepših romaničkih katedrala u Italiji, Torre Ghirlandina, toranj koji je simbol rivalstva Modene i Bolonje. Nakon obilaska slobodno vreme za šetnju i individualne aktivnosti. Nastavak putovanja ka Parmi. Parma je drugi po veličini grad u pokrajini Emilija Romanja koji je veoma poznat po proizvodnji čuvenog parmezana i parmske šunke. Po dolasku obilazak centra grada: Trg Garibaldi, romanska katedrala i krstionica iz 11. veka, Episkopska palata. Grad je specijalizovan za vrhunsku hranu koja se poštuje i konzumira na nacionalnom nivou….Slobodno vreme. U večernjim časovima povratak u Rimini. Slobodno vreme. Noćenje.
5. dan. RIMINI – SAN MARINO
Doručak. Nakon doručka polazak za San Marino, petu najmanju državu na svetu. Po dolasku obilazak bazilike Sv.Marina, Narodne palate i čuvene tvrđave San Marino sa prelepim vidikovcima.. Nakon obilaska slobodno vreme za šetnju i individualne aktivnosti. U ranim poslepodnevnim časovima polazak za Beograd. Noćna vožnja kroz Italiju, Sloveniju i Hrvatsku prema Beogradu.
6. dan. BEOGRAD
Dolazak u Beograd(na dolazne perone) u podnevnim časovima

POPUSTI:
deca od 0 – 2 godine besplatno u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, nemaju ležaj u hotelu)
deca od 2 – 12 godina popust 10% u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, imaju ležaj u hotelu)
treća odrasla osoba u 1/2+1 sobi popust 5%
DOPLATA ZA 1/1 SOBU: 40% od cene aranžmana
DOPLATA za dodatno mesto u autobusu: 90 €, a za sedišta u prvih 5 redova u visokopodnom autobusu, ili na donjoj platformi u
double decker-u (bez mogućnosti rezervacije određenog sedišta) 50€

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI (podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 20 putnika, deca od 2-12 godina ostvaruju popust, deca od 0-2 godine besplatno):
Ravena i Bolonja – 35€ odrasli / 20€ deca
Modena i Parma – 40€ odrasli / 25€ deca
Obilazak Riminija – 10€ odrasli/ deca gratis (u cenu nije uračunata karta za gradski prevoz)

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:
Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera Organizatora putovanja. Svu odgovornost prilikom izvodjenja fakultativnih izleta snosi ino-partner.

SOPSTVENI PREVOZ:
CENA ARANŽMANA SE UMANJUJE ZA 40 € (odrasli) i 30 € (deca od 2-12 god.)
pre polaska na put podići u agenciji vaučer, koji mogu tražiti granične vlasti prilikom ulaska u druge zemalje
POLASCI IZ DRUGIH MESTA (mora se najaviti prilikom rezervacije aranžmana):
OSTALA MESTA – postoji mogućnost usputnih ulazaka i izlazaka putnika na skoro svim benzinskim pumpama, restoranima i motelima uz autoput Beograd – Zagreb
NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA:
1. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% najkasnije 10 dana pre putovanja
2. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% u jednakim mesečnim ratama čekovima građana BEZ KAMATE najkasnije do:
Za polaske od 01.02. do 01.04.2024……….…………….…….15.06.2024.
Za polaske od 01.04. do 01.06.2024……….…………….…….15.08.2024.
Za polaske od 01.06. do 01.10.2024……….…………….…….15.12.2024.
Za polaske od 01.10. do 31.12.2024…………………..………..15.04.2025.
3. platne kartice (Visa, Dina, Master, Maestro, American Express)
4. 30% prilikom rezervacije, 20% do 15 dana pred put, a ostatak od 50%  se provlači kroz terminal do 6 jednakih mesečnih rata BEZ KAMATE – ovaj način plaćanja važi samo za korisnike kreditnih platnih kartica Banke Inteza

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
– U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici
– Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
– Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak.
Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja
– U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine tako da je zbog pomoćnog ležaja, trećoj odrasloj osobi odobren popust u iznosu od 5 %.
– Jačina signala Wi-Fi internet konekcije zavisi od kvaliteta signala koji pruža lokalni provajder kojeg je vlasnik smeštajnog objekta odabrao i od trenutnog broja korisnika na mreži. Organizator putovanja ne može da utiče i nije odgovoran za kvalitet Wi-Fi konekcije.
– Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
– Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj…)

– OPŠTE NAPOMENE:
– Putnici su dužni da prilikom rezervacije aranžmana dostave ispravan broj mobilnog telefona i putni dokument
– Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska
– Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta
– Svaki komad prtljaga mora biti obeležen Viva obeleživačima sa upisanim podacima putnika (ime i prezime, broj telefona)
– Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
– Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
– Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)
– Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
– Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
– Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
– Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
– Svaka zemlja ima sopstvene propise kojima reguliše ulazak stranih državljana na svoju teritoriju. Propise o pasošu, vizama i zdravstvenim uverenjima širom sveta možete da proverite na IATA Travel Centre sajtu: www.iatatravelcentre.com.
– Svim putnicima savetujemo da se upoznaju sa propisima i uslovima za ulazak u zemlju u koju putuju na zvaničnim internet stranicama njihovih državnih organa ili na internet stranicama diplomatskih i konzularnih predstavništava zemlje. Putnici su dužni da pribave neopohodna putna dokumenta i vize za sebe i svoju decu i da se pridržavaju svih propisa zemalja u koje putuju, iz kojih polaze ili kroz koje prolaze.
– Preporuka je, da se putnici informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije
– Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).

– Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja
– Organizator putovanja je Turistička agencija licenca OTP br.63/2021 kategorija A. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja. Aranžman je rađenna bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.
– Cenovnik za Emiliju Romanju i San Marino (Sezona 2024. godine, autobus, 6 dana)

Ocenite aranžman
[Total: 4 Average: 5]

Proverite i ovo...

Rim 06.03.2024, Dan Žena u RIMU

nikola

Lisabon 19.03.2024, 5 noćenja

nikola

Hotel Calimera Blend Paradise Resort 5*,Hurgada, Leto 2024

nikola